ശാഖാ വാർത്തകൾ

പ്രായമായവർക്ക് തൃശൂർ ശാഖയുടെ ആദരം

1 month ago
എൺപത് വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള, കാരണവസ്ഥാനത്തുള്ള തൃശൂർ ഹരി നഗറിലെ തൃക്കൂർ പിഷാരത്ത് ശ്രീമതി സരോജിനി പിഷാരസ്യാരെയും(90 വയസ്സ്) മുളകുന്നത്ത്കാവ് ശ്രീരമ്യത്തിൽ...
Read More

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *