ശാഖാ വാർത്തകൾ

കോട്ടയം ശാഖ 2024 ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം

3 months ago
കോട്ടയം ശാഖയുടെ ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം 7-4-2024 ഞായറാഴ്ച ശാഖയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നടത്തിയ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ...
Read More

കൊടകര ശാഖാ വാർഷികം 2024

3 months ago
ഒത്തൊരുമയോടേയും, സ്നേഹസംഗമങ്ങളുടേയും ഒരു വര്‍ഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് , ഇന്നലെയെന്നോണം കടന്ന് പോയി. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ സംയുക്ത കേന്ദ്ര-ശാഖാ വാര്‍ഷികത്തിനു...
Read More

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *