കരവിരുതുകൾ

ഓരോരുത്തർക്കും ചില ജന്മ വാസനകൾ ഉണ്ടാവും. കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം അത്തരത്തിലൊന്നാണ്.

കാണാം കഴിവുകളുടെ നേർച്ചിത്രങ്ങൾ

ദിയ അരുൺ(9th Std)
D/o. അരുൺ രാജീവ്‌ & വിദ്യ, ഷൊർണൂർ
Mandala Dot Art Painting by Sushama Muralidharan
Mandala Dot Art Painting by Sushama Muralidharan
Vidya Venu, Kizhakke Pisharam, Kanayam
W/o. Eringottu Pisharath Venugopalan
Dhanalakshmi Ramachandran, Chennai
Akshaya. P.S. Standard. 7
D/o. Deepthi. M. Pisharody & Sajeevan. P. S., Gokulam, Pulakkatukara.
Akshaya. P.S. Standard. 7
D/o. Deepthi. M. Pisharody & Sajeevan. P. S., Gokulam, Pulakkatukara.
Swapna.T.P – Plus two
D/o. Sudheer. T. P from Thekke Pisharam, Pathaikkara &
Manjula. K from Karamukku Pisharam, Thrissur
Forest made by Ritisha M
Muscat, Anayath Pisharam Velappaya
Netra M and Ritisha M on world environment day
Muscat, Anayath Pisharam Velappaya
Netra M and Ritisha M on world environment day
Muscat, Anayath Pisharam Velappaya
Netra M and Ritisha M on world environment day
Muscat, Anayath Pisharam Velappaya
Netra M and Ritisha M on world environment day
Muscat, Anayath Pisharam Velappaya
ടൈൽസ് ഇട്ട നിലത്തു തണുപ്പുകാലത്ത് ധരിച്ചു നടക്കാനുള്ള ചെരുപ്പ്
പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച്
നിർമ്മിച്ചത് :- നിരഞ്ജന (4th Std)
D/o. Bijoy Bhaskaran Kizhakke Pisharam, Nayathodu
& Thondiyannur Pisharath Sandhya
Pooja
D/o. Murali P, Sree Nilayam, Cheruthuruthy (Puthumanassery Pisharam, Porkkulam) & Hemalatha Rishinaradamangalam Pisharam
Pooja
D/o. Murali P, Sree Nilayam, Cheruthuruthy (Puthumanassery Pisharam, Porkkulam) & Hemalatha Rishinaradamangalam Pisharam
Summer Jewellery made of clay, by Sraddha
D.o. of Sreelekha & Madhu
Teertha Sarath 3rd Std
D/o. Sarath & Anjana, Ashokath Pisharam, Ettumanoor

കരവിരുതുകൾ

Shreya Dinoop, 8 Yrs
D/o. Divya Kodikunnath Pisharam & Dinoop Kattoor Pisharam,
Grand D/o. C P Achuthan
Shreya Dinoop, 8 Yrs
D/o. Divya Kodikunnath Pisharam & Dinoop Kattoor Pisharam,
Grand D/o. C P Achuthan
Shreya Dinoop, 8 Yrs
D/o. Divya Kodikunnath Pisharam & Dinoop Kattoor Pisharam,
Grand D/o. C P Achuthan
Vaishnavi S.Nath
D/o.Sreenath G & Sreevidya, “Sarika”, Manjakkad, Shoranur
Sreenath G – Pattambi Sakha
S/o. Thondiyannur Pisharath Gopalakrishnan & Kodikkunnathu Pisharath Indiradevi.
Wife:-Sreevidya
Vismaya Venugopal,
D/O Venugopal, Mukkottil Pisharam & Maya Venugopal
Vismaya Venugopal,
D/O Venugopal, Mukkottil Pisharam & Maya Venugopal
Vismaya Venugopal,
D/O Venugopal, Mukkottil Pisharam & Maya Venugopal
Vismaya Venugopal,
D/O Venugopal, Mukkottil Pisharam & Maya Venugopal
Aswathy Xth Std. D/o A.P.Babu & Maya Babu, Patinjare Pisharam Mundur. Kongad Sakha
Aswathy Xth Std. D/o A.P.Babu & Maya Babu, Patinjare Pisharam Mundur. Kongad Sakha
Aswathy Xth Std. D/o A.P.Babu & Maya Babu, Patinjare Pisharam Mundur. Kongad Sakha
Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
W/o Rajiv, Amayur Pisharam, Mumbai Sakha
Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
W/o Rajiv, Amayur Pisharam, Mumbai Sakha
Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
W/o Rajiv, Amayur Pisharam, Mumbai Sakha
Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
W/o Rajiv, Amayur Pisharam, Mumbai Sakha
Chandrika Vijayan, Shivaranjini, P. O. Lakkidi, Ottapalam
Chandrika Vijayan, Shivaranjini, P. O. Lakkidi, Ottapalam
Chandrika Vijayan, Shivaranjini, P. O. Lakkidi, Ottapalam
Chandrika Vijayan, Shivaranjini, P. O. Lakkidi, Ottapalam
Sruthi Sreekumar. D/o. Sreekumar & Rema, Puthan Pisharam, Lakkidi
Sruthi Sreekumar. D/o. Sreekumar & Rema, Puthan Pisharam, Lakkidi
Maneesh Pisharody & Sruthi Maneesh, Mapranam, Irinjalakkuda
Maneesh Pisharody & Sruthi Maneesh, Mapranam, Irinjalakkuda
Gayathri Girish, Class IX, 13 Yrs, Akkulam
D/o. Thondiyanoor Pisharath Sabarigirisan & Manjeeri Pisharath Sangeetha
News Paper doll. Nitya Rajiv, 12Yrs , Mumbai
D/o. Rajiv, Amayur Pisharam & Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
Kavitha Ajith Kumar, Kizhakepatt Pisharam, Thrikkavu, Ponnani. W/o. Ajith Kumar MS, Sreesailam, Kottayam.
Kavitha Ajith Kumar, Kizhakepatt Pisharam, Thrikkavu, Ponnani. W/o. Ajith Kumar MS, Sreesailam, Kottayam.
Kavitha Ajith Kumar, Kizhakepatt Pisharam, Thrikkavu, Ponnani. W/o. Ajith Kumar MS, Sreesailam, Kottayam.
Beena Eringottu Pisharam, Prasanthi(Njangattiri), Pattambi Sakha
W/o. Girish, Kottayil Pisharam
Clay Work by Arya Sasikumar, 4th Std, Mumbai Sakha
D/o. of Sasikumar Thrivikramapurath Pisharam & Subha, Kizhakkeppatt Pisharam, Ponnani
Sreelakshmi, D/o. of Raji Chenganikkattu Pisharam.
Sreelakshmi, D/o. of Raji Chenganikkattu Pisharam.
Sreelakshmi, D/o. of Raji Chenganikkattu Pisharam.
Youtube Channel of Sreelakshmi
Easter Egg Designed by Adihtyaraj
S/o. Sreeraj Pisharody & Binu sreeraj, Thripunithura, Ernakulam
Bottle Art by Gayathry J Pisharody
D/o Jayan, Rishinarada Mangalam Pisharam & Deepa Chandran ,Mampilly Pisharam
Bottle Art by Gayathry J Pisharody
D/o Jayan, Rishinarada Mangalam Pisharam & Deepa Chandran ,Mampilly Pisharam
Sushama Muraleedharan
Pattambi
Sushama Muraleedharan
Pattambi
Bracelet
Mrs. Indira Raghupathi (59), Govindapuram Pisharam, Mumbai
Ear Rings
Mrs. Indira Raghupathi (59), Govindapuram Pisharam, Mumbai
Chain
Mrs. Indira Raghupathi (59), Govindapuram Pisharam, Mumbai
A Decorative piece for fridge door with bottle cap, discarded plastic flowers
Mrs. Indira Raghupathi (59), Govindapuram Pisharam, Mumbai
Comb Holder
Mrs. Indira Raghupathi (59), Govindapuram Pisharam, Mumbai
A Croached Flowerpot holder
Mrs. Indira Raghupathi (59), Govindapuram Pisharam, Mumbai
Rug made out of old Nighty
Mrs. Indira Raghupathi (59), Govindapuram Pisharam, Mumbai
Sangeetha Mahesh, Rishinaradamangalam Pisharam, Bangalore
Silk thread jewelry
Gayathry J Pisharody D/o R.P.Jayan (Rishinarada Mangalam) and Deepa Chandran (Mampilly Pisharam)
Silk thread jewelry
Gayathry J Pisharody D/o R.P.Jayan (Rishinarada Mangalam) and Deepa Chandran (Mampilly Pisharam)
Gayathry J Pisharody D/o R.P.Jayan (Rishinarada Mangalam) and Deepa Chandran (Mampilly Pisharam)
Rohith Krishnan
Software Engineer, working in an IT firm @ Kochi
S/o. Unnikrishnan ( Thekkea Veetil Naduvil Pisharam , Kannur) & Rethika
Sushama Muralidharan, W/o. Murali Mannanur , Pattambi
By Rema Ramkumar, Madhathil Pisharam, Chowwara
W/o. Ramkumar, Pazhayannur Tehkkoott Pisharam, Chennai.
By Rema Ramkumar, Madhathil Pisharam, Chowwara
W/o. Ramkumar, Pazhayannur Tehkkoott Pisharam, Chennai.
By Rema Ramkumar, Madhathil Pisharam, Chowwara
W/o. Ramkumar, Pazhayannur Tehkkoott Pisharam, Chennai.
By Rema Ramkumar, Madhathil Pisharam, Chowwara
W/o. Ramkumar, Pazhayannur Tehkkoott Pisharam, Chennai.
Clay Work by Pooja
D/o. Murali P, Sree Nilayam, Cheruthuruthy (Puthumanassery Pisharam, Porkkulam) & Hemalatha (Rishinaradamangalam Pisharam)
Pooja
D/o. Murali P, Sree Nilayam, Cheruthuruthy (Puthumanassery Pisharam, Porkkulam) & Hemalatha (Rishinaradamangalam Pisharam)
Pooja
D/o. Murali P, Sree Nilayam, Cheruthuruthy (Puthumanassery Pisharam, Porkkulam) & Hemalatha (Rishinaradamangalam Pisharam)
Cross Stitching
Vidya, Kizhakke Pisharam, Kanayam, W/o. Venugopalan Eringottu Pisharam
Cross Stitching
Vidya, Kizhakke Pisharam, Kanayam, W/o. Venugopalan Eringottu Pisharam
Cross Stitching
Vidya, Kizhakke Pisharam, Kanayam, W/o. Venugopalan Eringottu Pisharam
Cross Stitching
Vidya, Kizhakke Pisharam, Kanayam, W/o. Venugopalan Eringottu Pisharam
Karthika Sreekul, Parakkat Pisharam, Eranakulam

To go to next page, please click on the link below.

2+

4 thoughts on “കരവിരുതുകൾ

  1. എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ 🌹

    1+
  2. കലാവിരുതുകൾ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം. എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0
  3. വളരെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതെതാണ് കൂടുതൽ മനോഹരം എഎന്നേ സംശയമുള്ളൂ, സുഷമമുരളീധരന്ടെ works കേമമായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ 🌹

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *