ചിത്ര കലാവിരുന്നുകൾ

ചിത്രകലയിലെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ…
നിറക്കൂട്ടുകൾ, നിറഭേദങ്ങൾ, ഇരുൾ വെളിച്ചങ്ങൾ, നിഴലുകൾ, ബിന്ദുക്കൾ

Ananya Satish Pisharody
Krishnajith A P, 10 years, studying in 5th standard, Palakkad Sakha
വൃന്ദ ഉണ്ണി പിഷാരടി D/o.ചേലക്കര പിഷാരത്ത്
NP കൃഷ്ണനുണ്ണി & ശ്രീദേവി A.P.
വൃന്ദ ഉണ്ണി പിഷാരടി D/o.ചേലക്കര പിഷാരത്ത്
NP കൃഷ്ണനുണ്ണി & ശ്രീദേവി A.P.
വൃന്ദ ഉണ്ണി പിഷാരടി D/o.ചേലക്കര പിഷാരത്ത്
NP കൃഷ്ണനുണ്ണി & ശ്രീദേവി A.P.
വൃന്ദ ഉണ്ണി പിഷാരടി D/o.ചേലക്കര പിഷാരത്ത്
NP കൃഷ്ണനുണ്ണി & ശ്രീദേവി A.P.
വൃന്ദ ഉണ്ണി പിഷാരടി D/o.ചേലക്കര പിഷാരത്ത്
NP കൃഷ്ണനുണ്ണി & ശ്രീദേവി A.P.
വൃന്ദ ഉണ്ണി പിഷാരടി D/o.ചേലക്കര പിഷാരത്ത്
NP കൃഷ്ണനുണ്ണി & ശ്രീദേവി A.P.
Krishnajith A P, 10 year , 5th Std.
S/o. Annassery Pisharath Satheesan & Ranjini.
Akhila KP, 7th Std
D/o. Viswanathan & Smitha, Ramapurath Pishaaram
അഴകൻ കുമരൻ by സഞ്ജന നന്ദകുമാർ
By Ananya Satish Pisharody on the occasion of 73rd Republic Day of India
Aparna Pisharady (Plus 1)
D/o Narayanan Puthumanassey Pisharam, Porkulam &
Arathy Narayanan Amayur Pisharam
ശ്രദ്ധ മധു, Grade 6
ശ്രദ്ധ മധു, Grade 6
Swapna Sudheer, Plus 2
Swapna Sudheer, Plus 2
Niveditha Sudheer, Grade 5
Pranav Prashant Kutty,
S/o. Prashant Kutty, Rishinaradamangalam Pisharam (Kannambara) & Nithya Prashant, Kannanur Pisharam (Pattambi)
Sanjana Nandakumar, Coimbatore. Disciple of Santosh Mavoor
Diya Arun – 9th Std
D/o. TP Arun Rajeev & Vidya Arun
Diya Arun – 9th Std
D/o. TP Arun Rajeev & Vidya Arun
Diya Arun – 9th Std
D/o. TP Arun Rajeev & Vidya Arun
Dev Arun – 4th Std
S/o. TP Arun Rajeev & Vidya Arun
Dev Arun – 4th Std
S/o. TP Arun Rajeev & Vidya Arun
Sanjana Nandakumar, Coimbatore. Disciple of Santosh Mavoor
Sanjana Nandakumar, Coimbatore. Disciple of Santosh Mavoor
Theertha Sarath, Ashokath Pisharam, Ettumanoor

Nandana Pisharody 18 Yrs
Mankuttipadath Pisharam
Manasi Madhu, VI Std
Acrylic painting of Budha. D/o. Madhu Vasudevan and Revathy, Bahrain

Ram Pisharody – 10 Yrs.
Nandana Pisharody 18 Yrs
Mankuttipadath Pisharam
Ashwini Prabhakaran
D/o. Thondiyannur Pisharath Lakshmi Bhai & Late Thirumittakkode Pisharath Prabhakaran
Ashwini Prabhakaran
D/o. Thondiyannur Pisharath Lakshmi Bhai & Late Thirumittakkode Pisharath Prabhakaran
അനാമിക രാജേഷ്
5th standard
D/o രാജേഷ്, മാമ്പിള്ളിൽ പിഷാരം
സരിത രാജേഷ്, കൂട്ടാല പിഷാരം
An acrylic painting done by Riya Sijin Pisharody (12 Yrs), Singapore
Sreya Aravind, Class 3 -Age-7, Mulakunnathu kavu 
D/o. S.P.Aravind Sukapuram Pisharam & Sruthi Aravind Vattenattu Pisharam
Sreya Aravind, Class 3 -Age-7, Mulakunnathu kavu 
D/o. S.P.Aravind Sukapuram Pisharam & Sruthi Aravind Vattenattu Pisharam
Swathi Aravind, Class 3 -Age-7, Mulakunnathu kavu 
D/o. S.P.Aravind Sukapuram Pisharam & Sruthi Aravind Vattenattu Pisharam
Gauri Pisharody, 6Yrs, Chennai
D/o. Sathish Kumar,Kunissery Pisharam & Sumita, Mundur Anupurath Pisharam
Gourav Raveendran
S/o Mudavannur Pisharath Raveendran and Meleettil Pisharath Gayathri
Sindhu Raghu W/o Raghu balakrishnan, Mulankunathukavu Kizhakae Pisharam .
Sindhu Raghu W/o Raghu balakrishnan, Mulankunathukavu Kizhakae Pisharam
Sindhu Raghu W/o Raghu balakrishnan, Mulankunathukavu Kizhakae Pisharam
Sindhu Raghu W/o Raghu balakrishnan, Mulankunathukavu Kizhakae Pisharam
Veda Vinod, 5 years.
D/o. Vinod, Kuthanoor Dakshinamoorthy Pisharam & Anjana, Mapranam Puthan Pisharam
Dr. Prasanna Sivadas, Tiruvathra Pisharam, Delhi shakha
Dr. Prasanna Sivadas, Tiruvathra Pisharam, Delhi shakha
Dr. Prasanna Sivadas, Tiruvathra Pisharam, Delhi shakha
Dr. Prasanna Sivadas, Tiruvathra Pisharam, Delhi shakha
Riya Pisharody, 11 Yrs, Singapore
D/o Vidya & Sijin Pisharody
Riya Pisharody, 11 Yrs, Singapore
D/o Vidya & Sijin Pisharody
Navami, 18 Yrs. Mulakunnathukavu
D/o. Ramakrishnan AP, Arangott Pisharam & Rajasree Sukapurath Pisharam
Aadith Arun, 4th Std
S/o. Arunkumar Payyalore Pisharam & Deepa Anayath Pisharam
Ashwathi Sreekumar, 19 Yrs
D/o. Sreekumar Mulakunnathukavu Pisharam & Jayasree Chengara Pisharam, Manjeri
Ashwathi Sreekumar, 19 Yrs
D/o. Sreekumar Mulakunnathukavu Pisharam & Jayasree Chengara Pisharam, Manjeri
Krishnakumar P
Puthiya Madom Pisharam, Ernakulam Shakha
Krishnakumar P
Puthiya Madom Pisharam, Ernakulam Shakha
Aswathy Xth Std. D/o A.P.Babu & Maya Babu, Patinjare Pisharam Mundur. Kongad Sakha
Niranjana,10 Yrs
D/o Ranjith, Naduvil Pisharam Vadanamkurussi & Ramya Ranjith , Mahadevamangalam Pisharam
Niranjana,10 Yrs
D/o Ranjith, Naduvil Pisharam Vadanamkurussi & Ramya Ranjith , Mahadevamangalam Pisharam
Niranjana,10 Yrs
D/o Ranjith, Naduvil Pisharam Vadanamkurussi & Ramya Ranjith , Mahadevamangalam Pisharam
Sachin Pisharodi, Dilshad Colony, Delhi
S/o.Sreeja Sasi, Devikripa (Vattenad Pisharam), Nhangattiri & K P Sasi, Kizhakke Pisharam, Mulakunnathukavu, Thrissur
Sachin Pisharodi, Dilshad Colony, Delhi
S/o.Sreeja Sasi, Devikripa (Vattenad Pisharam), Nhangattiri & K P Sasi, Kizhakke Pisharam, Mulakunnathukavu, Thrissur
Sreehari Kainila Pisharam, Karalam – Delhi Sakha
Sreehari Kainila Pisharam, Karalam – Delhi Sakha
Sreehari Kainila Pisharam, Karalam – Delhi Sakha
Sreehari Kainila Pisharam, Karalam – Delhi Sakha
Aiswarya Ramesh, Krishnan Bhavan, Manarcadu. Kottayam,
D/o Ramesh & Jyothi, Chengara Pisharam,Manjeri
Aiswarya Ramesh, Krishnan Bhavan, Manarcadu. Kottayam,
D/o Ramesh & Jyothi, Chengara Pisharam,Manjeri
Nandana Pisharody, 12th Std.
D/o. Suresh Pisharody, Mankuttipadath Pisharam & Sreekala Arangott Pisharam
Nandana Pisharody, 12th Std.
D/o. Suresh Pisharody, Mankuttipadath Pisharam & Sreekala Arangott Pisharam
Nandana Pisharody, 12th Std.
D/o. Suresh Pisharody, Mankuttipadath Pisharam & Sreekala Arangott Pisharam
Nandana Pisharody, 12th Std.
D/o. Suresh Pisharody, Mankuttipadath Pisharam & Sreekala Arangott Pisharam
Digital Art by Ashwathy Jayarajan, D/o. K P Jayarajan, Bangalore Sakha
Digital Art by Ashwathy Jayarajan, D/o. K P Jayarajan, Bangalore Sakha
Digital Art by Ashwathy Jayarajan, D/o. K P Jayarajan, Bangalore Sakha
Neeraj Dileepan -9 Yrs, Delhi, S/o Dileepan Anupurath, Anupurath Pisharam, Mundoor
Aruna Ravi
D/o. Ravi Puthumanasseri Pisharam, Porkkulam & Nanditha Ravi, Manjeeri Pisharam, Irimbiliyam
Aruna Ravi
D/o. Ravi Puthumanasseri Pisharam, Porkkulam & Nanditha Ravi, Manjeeri Pisharam, Irimbiliyam
Sudev Raju, 6th Std, Bangalore, S/o. Raju, Mahadeva Mangalath Pisharam.
Reshma Raju, Bangalore, W/o. Raju, Mahadeva Mangalath Pisharam.
Reshma Raju, Bangalore, W/o. Raju, Mahadeva Mangalath Pisharam
Netra M, Std VI, Muscat, Anayath Pisharam, Velappaya
Devanarayanan S, 8 Yrs, S/o. Sreejith T P and Nalini G P. Thekke Pisharam, Mulankunnathkavu, Thrissur Shakha
Devanarayanan S, 8 Yrs, S/o. Sreejith T P and Nalini G P. Thekke Pisharam, Mulankunnathkavu, Thrissur Shakha
Pallavi Gopinathan, 11 Yrs.
D/o Gopinatha M, Chennai Shakha
Pallavi Gopinathan, 11 Yrs.
D/o Gopinatha M, Chennai Shakha
Mrs Vasantha Vijaykumar – UAE Sakha
Chalakkal Pisharam, W/o. N.Vijaykumar, Koranganath Pisharam
Mrs Vasantha Vijaykumar – UAE Sakha
Chalakkal Pisharam, W/o. N.Vijaykumar, Koranganath Pisharam
Urmila Mohanan, D/o. Katoor Pisharath Mohanan & Sujatha Mohanan Thondiyannoor Pisharam
Urmila Mohanan, D/o. Katoor Pisharath Mohanan & Sujatha Mohanan Thondiyannoor Pisharam
Gayathri Girish, Class IX, 13 Yrs, Akkulam
D/o. Thondiyanoor Pisharath Sabarigirisan & Manjeeri Pisharath Sangeetha
Gayathri Girish, Class IX, 13 Yrs, Akkulam
D/o. Thondiyanoor Pisharath Sabarigirisan & Manjeeri Pisharath Sangeetha
Gayathri Girish, Class IX, 13 Yrs, Akkulam
D/o. Thondiyanoor Pisharath Sabarigirisan & Manjeeri Pisharath Sangeetha
Dot Drawing – Harsha Ramachandran, Chennai Sakha
D/o. Ramachandran Parakkat Pisharam & Dhanalakshmi Kizhakkeppatt Pisharam, Ponnani
Bavya Pisharody std 9, Mother- Divya Pisharody – Tekke Pisharam, Paloor
Bavya Pisharody std 9, Mother- Divya Pisharody – Tekke Pisharam, Paloor
Bavya Pisharody std 9, Mother- Divya Pisharody – Tekke Pisharam, Paloor
Anushree Arun, 8 yrs, Mumbai Shakha
D/o Arun Raghupathi & Anjali Arun
Anushree Arun, 8 yrs, Mumbai Shakha
D/o Arun Raghupathi & Anjali Arun
Ananya Sreejith Pisharody: Grade 7
D/O Sreejith Puthan Pisharam & Sindhu Unnikrishnan
Ananya Sreejith Pisharody: Grade 7
D/O Sreejith Puthan Pisharam & Sindhu Unnikrishnan
Ananya Sreejith Pisharody: Grade 7
D/O Sreejith Puthan Pisharam & Sindhu Unnikrishnan
Sreejisha Pisharody – 18 Yrs
D/o. Jayan Vadakke Pisharam Venganellur & Sheeba Koottala Pisharam, Chelakkara, Vadakkanchery Sakha
Sreejisha Pisharody – 18 Yrs
D/o. Jayan Vadakke Pisharam Venganellur & Sheeba Koottala Pisharam, Chelakkara, Vadakkanchery Sakha
Sreejisha Pisharody – 18 Yrs
D/o. Jayan Vadakke Pisharam Venganellur & Sheeba Koottala Pisharam, Chelakkara, Vadakkanchery Sakha
Sreejisha Pisharody – 18 Yrs
D/o. Jayan Vadakke Pisharam Venganellur & Sheeba Koottala Pisharam, Chelakkara, Vadakkanchery Sakha
Bijoy Bhaskaran, Kizhakke Pisharam, Nayathodu.
Wife: Thondiyannur Pisharath Sandhya
Bijoy Bhaskaran, Kizhakke Pisharam, Nayathodu.
Wife: Thondiyannur Pisharath Sandhya
Bijoy Bhaskaran, Kizhakke Pisharam, Nayathodu.
Wife: Thondiyannur Pisharath Sandhya
Bijoy Bhaskaran, Kizhakke Pisharam, Nayathodu.
Wife: Thondiyannur Pisharath Sandhya
Rahul Gopi 2nd Std, Thrissur
S/o. Gopi Kavil Pisharam , Kongad & Rajitha Anayath Pisharam, Thrissur
Rahul Gopi 2nd Std, Thrissur
S/o. Gopi Kavil Pisharam , Kongad & Rajitha Anayath Pisharam, Thrissur
Pranav Gopi 6th Std, Thrissur
S/o. Gopi Kavil Pisharam , Kongad & Rajitha Anayath Pisharam, Thrissur
Prasad B. Pisharody S/o Balachandran R & Prasanna Balachandran – Kalyan, Mumbai
Prasad B. Pisharody S/o Balachandran R & Prasanna Balachandran – Kalyan, Mumbai
Prasad B. Pisharody S/o Balachandran R & Prasanna Balachandran – Kalyan, Mumbai
Anjana Nandakumar, 15 Yrs. Mumbai
D/o. Mundoor Anupurath Pisharath Nandakumar & Pulamanthol Kizhakke Pisharath Shyama
Anjana Nandakumar, 15 Yrs. Mumbai
D/o. Mundoor Anupurath Pisharath Nandakumar & Pulamanthol Kizhakke Pisharath Shyama
Anjana Nandakumar, 15 Yrs. Mumbai
D/o. Mundoor Anupurath Pisharath Nandakumar & Pulamanthol Kizhakke Pisharath Shyama
Anjana Nandakumar, 15 Yrs. Mumbai
D/o. Mundoor Anupurath Pisharath Nandakumar & Pulamanthol Kizhakke Pisharath Shyama
Arjun Santhosh – Bangalore. 8th Std.
S/o. Santhosh Kodikunnathu Pisharam & Deepti Santhosh, Thekke Pisharam, Paloor
Arjun Santhosh – Bangalore. 8th Std.
S/o. Santhosh Kodikunnathu Pisharam & Deepti Santhosh, Thekke Pisharam, Paloor
Arjun Santhosh – Bangalore. 8th Std.
S/o. Santhosh Kodikunnathu Pisharam & Deepti Santhosh, Thekke Pisharam, Paloor
Nithya Raghu D/o. Raghu Balakrishnan, Chenatrikovil Pisharam & Sindhu Mulnkunathukavu Kizhakae Pisharam
Nithya Raghu D/o. Raghu Balakrishnan, Chenatrikovil Pisharam & Sindhu Mulnkunathukavu Kizhakae Pisharam
Nitya Rajiv, 12Yrs , Mumbai
D/o. Rajiv, Amayur Pisharam & Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
Nitya Rajiv, 12Yrs , Mumbai
D/o. Rajiv, Amayur Pisharam & Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
Nitya Rajiv, 12Yrs , Mumbai
D/o. Rajiv, Amayur Pisharam & Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
Nitya Rajiv, 12Yrs , Mumbai
D/o. Rajiv, Amayur Pisharam & Manju Rajiv, Manguttipadath Pisharam
Vanisree Vinodkumar, Sree, Padinjare Pisharam, South Chittoor, Ernakulam
Ashwini Prabhakaran, Thondiyannur Pisharam, D/o. Late Prabhakaran & Lakshmi Prabhakaran, Nerul, Mumbai
Ashwini Prabhakaran, Thondiyannur Pisharam, D/o. Late Prabhakaran & Lakshmi Prabhakaran, Nerul, Mumbai
Ashwini Prabhakaran, Thondiyannur Pisharam, D/o. Late Prabhakaran & Lakshmi Prabhakaran, Nerul, Mumbai
Ashwini Prabhakaran, Thondiyannur Pisharam, D/o. Late Prabhakaran & Lakshmi Prabhakaran, Nerul, Mumbai
Vighnesh A Pisharady,v18 Yrs , S/o. M S AjithKumar, Sreesailam, Payyappady Kottayam & Kavitha K P, Kavitha, Kizhakepatt Pisharam, Thrikkavu, Ponani
Mrs. Sreelakshmi Prasad, Alathur Pisharam, W/o. Prasad Kuruvattur Pisharam, Vallappuzha – Pattambi Sakha
Ashwin Kizhakkepatt Pisharam, Ponnani.
S/o. Unnikrishnan Kizhakkepatt Pisharam & Sindhu Parakkat Pisharam
Ashwin Kizhakkepatt Pisharam, Ponnani.
S/o. Unnikrishnan Kizhakkepatt Pisharam & Sindhu Parakkat Pisharam
Vinod Gopinathan Pisharody – Age 31
S/o. V P Gopinathan, Vadakke Pisharam, Venganellur, Chelakkara,
Wadakkancherry Sakha.
Vinod Gopinathan Pisharody – Age 31
S/o. V P Gopinathan, Vadakke Pisharam, Venganellur, Chelakkara,
Wadakkancherry Sakha.
Mrs. Anjali Arun, Mulagunnathkavu Pisharam , Age-34 – Mumbai Shakha
Parvathi S Pisharody, 9 Yrs
D/o. Sudhir Pisharody, Thippilasseri Kizhakkekkara Pisharam & Sangeetha, Thrikkav Kizhakkeppatt Pisharam, Pune Sakha
Parvathi S Pisharody, 9 Yrs
D/o. Sudhir Pisharody, Thippilasseri Kizhakkekkara Pisharam & Sangeetha, Thrikkav Kizhakkeppatt Pisharam, Pune Sakha
Parvathi S Pisharody, 9 Yrs
D/o. Sudhir Pisharody, Thippilasseri Kizhakkekkara Pisharam & Sangeetha, Thrikkav Kizhakkeppatt Pisharam, Pune Sakha
Vaishnavi S Pisharody, 15 Yrs
D/o. Sudhir Pisharody, Thippilasseri Kizhakkekkara Pisharam & Sangeetha, Thrikkav Kizhakkeppatt Pisharam, Pune Sakha
Vaishnavi S Pisharody, 15 Yrs
D/o. Sudhir Pisharody, Thippilasseri Kizhakkekkara Pisharam & Sangeetha, Thrikkav Kizhakkeppatt Pisharam, Pune Sakha
Vaishnavi S Pisharody, 15 Yrs
D/o. Sudhir Pisharody, Thippilasseri Kizhakkekkara Pisharam & Sangeetha, Thrikkav Kizhakkeppatt Pisharam, Pune Sakha
Vaishnavi S Pisharody, 15 Yrs
D/o. Sudhir Pisharody, Thippilasseri Kizhakkekkara Pisharam & Sangeetha, Thrikkav Kizhakkeppatt Pisharam, Pune Sakha
Karthika Sreekul, Parakkat Pisharam, Eranakulam
Sanjana Nandakumar, 1st Year Degree, D/o. Nandakumar Parakkatt Pisharam & Savithri, Dakshinamurthi Pisharam, Kuthanur – Coimbatore
Sreelakshmi S(17 Years)
D/o Sreekumar Anayath Pisharam,Velappaya & Seethalakshmi Mahadevamangalam Pisharam, Shornur) – Thrissur Sakha
Ritisha M , Std IV ,Muscat, Anayath Pisharam , Velappaya.
Ritisha M , Std IV ,Muscat, Anayath Pisharam , Velappaya.
Meera AP
D/o. Ramachandran (Attur Pisharam) and Indira(Amayoor Pisharam)
Meera AP
D/o. Ramachandran (Attur Pisharam) and Indira(Amayoor Pisharam)
Meera AP
D/o. Ramachandran (Attur Pisharam) and Indira(Amayoor Pisharam)
Rajeswari EP – 14 years – Kongad Shakha
Rajeswari EP – 14 years – Kongad Shakha
Rajeswari EP – 14 years – Kongad Shakha
Rajeswari EP – 14 years – Kongad Shakha
PG Unnikrishnan
Padinjare Pisharam, South Chittoor, UAE Sakha
PG Unnikrishnan
Padinjare Pisharam, South Chittoor, UAE Sakha
PG Unnikrishnan
Padinjare Pisharam, South Chittoor, UAE Sakha
PG Unnikrishnan
Padinjare Pisharam, South Chittoor, UAE Sakha
പട്ടചിത്ര painting of Puri Jagannatha by Geetha Ramachandran, Ancheri Pisharam
W/o. Ramachandran, Chenna Thrikkovil Pisharam, UAE branch
Painting of Ganesha by Geetha Ramachandran, Ancheri Pisharam
W/o. Ramachandran, Chenna Thrikkovil Pisharam, UAE branch
Madhubani Painting by Geetha Ramachandran, Ancheri Pisharam
W/o. Ramachandran, Chenna Thrikkovil Pisharam, UAE branch
African lady by Geetha Ramachandran, Ancheri Pisharam
W/o. Ramachandran, Chenna Thrikkovil Pisharam, UAE branch
Coffee Painting by Sushama Muralidharan, Pattambi Sakha
Coffee Painting by Sushama Muralidharan, Pattambi Sakha
Akhila.P, 7th std , D/O Ravindran.P
Ayodhya Pisharam, Chelakkara, Vadakkanchery Sakha
Akhila.P, 7th std , D/O Ravindran.P
Ayodhya Pisharam, Chelakkara, Vadakkanchery Sakha
Akhila.P, 7th std , D/O Ravindran.P
Ayodhya Pisharam, Chelakkara, Vadakkanchery Sakha
Sraavan Krishnan, Age 12
S/o. Sandhya Santhosh, Sreesailam, Guruvayur & Santhosh, Vasupurath Pisharam, Vadama
Sraavan Krishnan, Age 12
S/o. Sandhya Santhosh, Sreesailam, Guruvayur & Santhosh, Vasupurath Pisharam, Vadama
Sraavan Krishnan, Age 12
S/o. Sandhya Santhosh, Sreesailam, Guruvayur & Santhosh, Vasupurath Pisharam, Vadama
Sraavan Krishnan, Age 12
S/o. Sandhya Santhosh, Sreesailam, Guruvayur & Santhosh, Vasupurath Pisharam, Vadama
Vaisakh Krishnan, Age 8
S/o. Sandhya Santhosh, Sreesailam, Guruvayur & Santhosh, Vasupurath Pisharam, Vadama
Aadira Anandan
D/o.Anandan & Sreerekha Thekkoottu Pisharam, Chennai Sakha
Aadira Anandan
D/o.Anandan & Sreerekha Thekkoottu Pisharam, Chennai Sakha
Aadira Anandan
D/o.Anandan & Sreerekha Thekkoottu Pisharam, Chennai Sakha
Aadira Anandan
D/o.Anandan & Sreerekha Thekkoottu Pisharam, Chennai Sakha
Aiswarya Ramesh, 17 years
D/o Ramesh Kallurveedu and K. Radhika , Appamkalam, Thiruvegappura
Aiswarya Ramesh, 17 years
D/o Ramesh Kallurveedu and K. Radhika , Appamkalam, Thiruvegappura
Radhika Ramesh Appamkalam, Thiruvegappura
W/o Ramesh Kallurveedu
Ashwin Ramesh 12 years
S/o Ramesh Kallurveedu and K. Radhika , Appamkalam, Thiruvegappura
Sandra Anand
D/o. Anand Rishinaradamangalam Pisharam & Srividya Eringott Thrikkavil Pisharam
Sandra Anand
D/o. Anand Rishinaradamangalam Pisharam & Srividya Eringott Thrikkavil Pisharam
Sandra Anand
D/o. Anand Rishinaradamangalam Pisharam & Srividya Eringott Thrikkavil Pisharam
Sandra Anand
D/o. Anand Rishinaradamangalam Pisharam & Srividya Eringott Thrikkavil Pisharam
Sreedevi Palanoor Pisharam
W/o. Hareesh Mannanur Pisharath, Bangalore
Sreedevi Palanoor Pisharam
W/o. Hareesh Mannanur Pisharath, Bangalore
Sreedevi Palanoor Pisharam
W/o. Hareesh Mannanur Pisharath, Bangalore
Sreedevi Palanoor Pisharam
W/o. Hareesh Mannanur Pisharath, Bangalore
Ananya Nambiar, D/o. of Nisha & Ranjit, Mampillil Pisharam, Thirumarady
Ananthakrishnan N
S/o.Narayanankutty, Yeskay Regalia, Jawahar Nagar, Kadavanthara, Eranakulam
Ananthakrishnan N
S/o.Narayanankutty, Yeskay Regalia, Jawahar Nagar, Kadavanthara, Eranakulam
Ananthakrishnan N
S/o.Narayanankutty, Yeskay Regalia, Jawahar Nagar, Kadavanthara, Eranakulam
Vishnu Pisharody
S/o. Jayanarayanan, Thondiyannur Pisharam and Usha, Vyshnavam (H), Nettoor
Vishnu Pisharody
S/o. Jayanarayanan, Thondiyannur Pisharam and Usha, Vyshnavam (H), Nettoor
Vishnu Pisharody
S/o. Jayanarayanan, Thondiyannur Pisharam and Usha, Vyshnavam (H), Nettoor
Vishnu Pisharody
S/o. Jayanarayanan, Thondiyannur Pisharam and Usha, Vyshnavam (H), Nettoor
Painting by Dr Keerthi CP, Cherukattu Pisharam, Paloor, Pulamanthole
W/o. Anoop, Padinjathara Pisharam, Kuthanur, Palakkad from Thiruvananthapuram Sakha
Pencil sketch of Grand father Andimalankavu Pisharath Prabhakara Pisharody by Lakshmi Pradeep , Nandanam,Thiruvannur, Kozhikode
D/o. Pradeep & Latha Thrippatta Pisharam
Pencil sketch of Grandmother Narayani Pisharasiar by Keerthana Muraleedharan
D/o. Vattenat Pisharath Muraleedharan & Parakkat Pisharath Rajeswari
Krishnendu
Krishna Kripa, Karuvambram, Manjeri
D/o Nirmala Thrippatta Pisharam & Raghu
Krishnendu
Krishna Kripa, Karuvambram, Manjeri
D/o Nirmala Thrippatta Pisharam & Raghu
Krishnendu
Krishna Kripa, Karuvambram, Manjeri
D/o Nirmala Thrippatta Pisharam & Raghu
Krishnendu
Krishna Kripa, Karuvambram, Manjeri
D/o Nirmala Thrippatta Pisharam & Raghu
Sreeja Vinod Pisharody , Cheranelloor Pisharam
W/o. Vinod Vasudevan Pisharody (Thondiyannur Pisharam)
Sreeja Vinod Pisharody , Cheranelloor Pisharam
W/o. Vinod Vasudevan Pisharody (Thondiyannur Pisharam)
Sreeja Vinod Pisharody , Cheranelloor Pisharam
W/o. Vinod Vasudevan Pisharody (Thondiyannur Pisharam)
Sreeja Vinod Pisharody , Cheranelloor Pisharam
W/o. Vinod Vasudevan Pisharody (Thondiyannur Pisharam)
Mural Painting by Sreenith Pisharody
S/o. P Sreekumar Puthumanasseri Pisharam & Nalini Eringot Pisharam
Keerti. R, Std 1, ‘Thanal’
Thiruvegappura, Palakkad.
Advaith Pisharody, 10 yrs
S/o. Nishant Panangaatukara Sharam and Soumya, Anayath Sharam Thiruvegappura – Bangalore Sakha
നവനീത രാമചന്ദ്രൻ, Kodakara
Nandana Jayan, 1st std.
D/o Jayan.N.P & Manju.G.P, Lakshmi Nilayam, Punchappadam
Nandana Jayan, 1st std.
D/o Jayan.N.P & Manju.G.P, Lakshmi Nilayam, Punchappadam
Nandana Jayan, 1st std.
D/o Jayan.N.P & Manju.G.P, Lakshmi Nilayam, Punchappadam
Nandana Jayan, 1st std.
D/o Jayan.N.P & Manju.G.P, Lakshmi Nilayam, Punchappadam
Gayathry G P, 7th std
Thrissur
Father: Govindankutty T P, Mother: Ranjini Gopi
Gayathry G P, 7th std
Thrissur
Father: Govindankutty T P, Mother: Ranjini Gopi
Namrata Manoj, 8 Yrs , Canada
D/o. of Manoj Pisharody (Chovvara Pisharam) and Raji Manoj (Krishnapurath Pisharam, Chemmallaseri)
Anjana Krishnadasan Pisharody, 8th Std. – Kalyan
Anjana Krishnadasan Pisharody, 8th Std. – Kalyan
Anjana Krishnadasan Pisharody, 8th Std. – Kalyan
Anamika Rajesh, Kuttumukku, Thrissur
Avanthika Ajith, 9 years
D/o. Chalakkil Pisharath Ajith Aravindakshan & Kannanoor Pisharath Divya
Avanthika Ajith, 9 years
D/o. Chalakkil Pisharath Ajith Aravindakshan & Kannanoor Pisharath Divya
Avanthika Ajith, 9 years
D/o. Chalakkil Pisharath Ajith Aravindakshan & Kannanoor Pisharath Divya
Harshaprada Nandan, Eravimangalam
Harshaprada Nandan, Eravimangalam
Rithika. P, Sadgamaya, Hill View Nagar
Puduppariyaram, Palakkad
Ananya Suresh
D/O Suresh & Hema, Kallekulangara, Palakkad
Sreeya Amretha Bhanu.
9th Std. Kuwait
Sreeya Amretha Bhanu.
9th Std. Kuwait
Sreeya Amretha Bhanu.
9th Std. Kuwait
Gauri Pisharody (15years)
D/o Harikrishnan, Kannanur Pisharam and Manju, Anayath Pisharam, Thiruvegappura
Gauri Pisharody (15years)
D/o Harikrishnan, Kannanur Pisharam and Manju, Anayath Pisharam, Thiruvegappura
Lakshmi Pradeep
D/o. Pradeep & Latha Thrippatta Pisharam
Nandanam, Thiruvannur , Kozhikode
Abhi Pisharody, 11 years, Bangalore
S/o: Narayanan Gopinathan (Vadakke Pisharam, Peringode) and Beena Pisharody (Aandam Pisharam, Kongad)
Abhi Pisharody, 11 years, Bangalore
S/O: Narayanan Gopinathan (Vadakke Pisharam, Peringode) and Beena Pisharody (Aandam Pisharam, Kongad)
Abhi Pisharody, 11 years, Bangalore
S/O: Narayanan Gopinathan (Vadakke Pisharam, Peringode) and Beena Pisharody (Aandam Pisharam, Kongad)
Abhi Pisharody, 11 years, Bangalore
S/O: Narayanan Gopinathan (Vadakke Pisharam, Peringode) and Beena Pisharody (Aandam Pisharam, Kongad)
Athira MP
D/o. Viswanathan & Durga MP (Mannanur Pisharam)
Athira MP
D/o. Viswanathan & Durga MP (Mannanur Pisharam)
Athira MP
D/o. Viswanathan & Durga MP (Mannanur Pisharam)
Athira MP
D/o. Viswanathan & Durga MP (Mannanur Pisharam)
Gayathri KP
D/o. Vidya Kizhakke Pisharam, Kanayam & Venugopalan Eringottu Pisharam
Gayathri KP
D/o. Vidya Kizhakke Pisharam, Kanayam & Venugopalan Eringottu Pisharam
Gayathri KP
D/o. Vidya Kizhakke Pisharam, Kanayam & Venugopalan Eringottu Pisharam
Gayathri K P
Devika prasanth
Sadgamaya, Hill View Nagar Puduppariyarm, Palakkad.
Devika prasanth
Sadgamaya, Hill View Nagar Puduppariyarm, Palakkad.
Sreelakshmi.S(17 years)
D/o Sreekumar Anayath pisharam,Velappaya &Seethalakshmi Mahadevamangalam Pisharam,Shornur
Sreelakshmi.S(17 years)
D/o Sreekumar Anayath pisharam,Velappaya &Seethalakshmi Mahadevamangalam Pisharam,Shornur
Harshan MP, Age. 14, 10th Std
S/o. Remani Malamakkavu Pisharam & Vinod Kizhakke Pisharam, Kanayam
Harshan MP, Age. 14, 10th Std
S/o. Remani Malamakkavu Pisharam & Vinod Kizhakke Pisharam, Kanayam
Harshan MP, Age. 14, 10th Std
S/o. Remani Malamakkavu Pisharam & Vinod Kizhakke Pisharam, Kanayam
രമ്യ രഞ്ജിത്ത്, ശാസ്ത നിവാസ് (പുത്തൻ പിഷാരം ) മാപ്രാണം , ഇരിങ്ങാലക്കുട.
രമ്യ രഞ്ജിത്ത്, ശാസ്ത നിവാസ് (പുത്തൻ പിഷാരം ) മാപ്രാണം , ഇരിങ്ങാലക്കുട.
Sangeetha Mahesh, Rishinaradamangalam Pisharam, Bangalore
Dhanya Sreekanth , Dubai, Anayath Pisharam Velappaya
Dhanya Sreekanth , Dubai, Anayath Pisharam Velappaya
Pooja Murali
D/o. Murali P, Sree Nilayam, Cheruthuruthy (Puthumanassery Pisharam, Porkkulam) & Hemalatha (Rishinaradamangalam Pisharam)
Pooja Murali
D/o. Murali P, Sree Nilayam, Cheruthuruthy (Puthumanassery Pisharam, Porkkulam) & Hemalatha (Rishinaradamangalam Pisharam)
Manoj S Pisharody, Bangalore
Manoj S Pisharody, Bangalore

To go to other pages, please click on the link below

3+

4 thoughts on “ചിത്ര കലാവിരുന്നുകൾ

 1. ചിത്രങ്ങളും പെയിന്റിങ്‌സും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നവമി വരച്ച ഭഗവതി ചിത്രം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ( ടൈറ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തതാണ് ). ആദിത് arunte break the chain, നന്നായിട്ടുണ്ട്. വരക്കുന്നവർ അവനവന്റെ ഭാവനയനുസരിച്ചു tittle koodi kotukkunnathu nannayirikkum. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

  1+
 2. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും കലാസൃഷ്ടികൾ നന്നായിരിക്കുന്നു. പലതും നല്ല നിലവാരം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു 🌹🌹🌹🌹🌹

  0
 3. പല പുതിയ പെയിന്റിംഗ്‌സും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടു, എല്ലാം കരവിരുത്തുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നവതന്നെ, എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

  0
 4. We should have an exhibition of these paintings. On the occasion of the next All Kerala Vaarshikam. The Samajam can hold Vaarshikam in Guruvayur guest house, and the exhibition can be conducted there

  0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *