യു. എ. ഇ. ശാഖ 2023 ഡിസംബർ മാസ യോഗം

യു. എ. ഇ. ശാഖയുടെ ഡിസംബർ മാസത്തെ യോഗം ശ്രീ രാമചന്ദ്രന്റെയും ശ്രീമതി ദേവി രാമചന്ദ്രന്റെയും വസതിയിൽ വച്ച് 24-12-2023, 4 pmന് ചേർന്നു. കുമാരിമാർ വേദ, വൈഗ എന്നിവർ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി. ആതിഥേയൻ എല്ലാവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ക്ഷേമനിധി നടത്തി. സമാജം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പു വരുത്താൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും മറ്റും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യോഗം കൂടിയാലോചിച്ചു.

തുടർന്ന് ശ്രീ. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശ്രീമതി ദേവി രാമചന്ദ്രൻ ,മാസ്റ്റർ അവിനയ് വിജിൽ, കുമാരി അനുഷ്ക രമേഷ്, കുമാരിമാർ വേദ &വൈഗ, ശ്രീ രമേഷ് നാരായണ പിഷാരോടി, ശ്രീമതി മഞ്ജുഷ വിജയൻ എന്നിവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു.

അടുത്ത മാസത്തെ യോഗം ശ്രീ & ശ്രീമതി മഞ്ജുഷ വിജയന്റെ വസതിയിൽ ചേരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ശ്രീമതി സരയു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആതിഥേയനും കുടുംബത്തിനും യോഗത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഏവരും പരസ്പരം ക്രിസ്തുമസ് -പുതുവത്സര ആശംസകൾ അറിയിച്ചു, യോഗം അവസാനിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *