കോങ്ങാട് ശാഖ 2023 ഒക്ടോബർ മാസ യോഗം

കോങ്ങാട് ശാഖയുടെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ യോഗം 3-10-2023 ചൊവ്വാഴ്ച 2PMനു കോങ്ങാട് ശാഖാ മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ പ്രഭാകര പിഷാരടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു. എം പി ഉഷാദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങിയ യോഗത്തിൽ സജീവമായി അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

കെ പി ഗോപാല പിഷാരോടിപുരാണപാരായണം നടത്തി. അച്യുതാനന്ദൻ വന്നുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

സരസ്വതി എ പി, എം പി മുരളീധരൻ, രമേശൻ കുറ്റാനശ്ശേരി, രമ ശ്രീകുമാർ എന്നിവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

തുടർന്ന് പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഉപക്രമ പ്രസംഗവും ട്രഷറർ ചന്ദ്രശേഖരൻ കണക്കും റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചത് യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

എംപി ഹരിദാസ്ന്റെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം അവസാനിച്ചു.

മഹിളാ വിംങ്‌ യോഗം

കോങ്ങാട് ശാഖയുടെ മഹിളാ വിംഗിന്റെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ യോഗം ഇന്ന് 18-10-23 ബുധനാഴ്ച  10.30 PMനു കോങ്ങാട് രാധാ ലോഹിതന്റെ ഭവനമായ മുണ്ടയിൽ പിഷാരത്ത് വെച്ച് കൂടി. യോഗത്തിൽ 8 പേർ പങ്കെടുത്തു. ശാന്ത പിഷാരസ്യാർ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവരും കൂടി നാരായണീയം 66,67 ദശകവും വായിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഗൃഹനാഥയും സെക്രട്ടറിയുമായ രാധാലോഹിതൻ സ്വാഗതമാശംസിച്ചു. മഹിളാവിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് സപ്തംബർ, ഒക്ടോബർ മാസത്തെ നറുക്ക് എടുത്തു. സപ്തംബർ മാസത്തെ സംഗീതക്കും , ഒക്ടോബർ മാസത്തെ ചെറായ സരസ്വതി പിഷാരസ്യാർക്കും ലഭിച്ചു. പ്രസിഡണ്ട് മുണ്ടൂർ മാലതി പിഷാരസ്യാരുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം അവസാനിച്ചു

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *