കോങ്ങാട് ശാഖ 2024 ഏപ്രിൽ യോഗം

കോങ്ങാട് ശാഖയുടെ യോഗം പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ കെ പി പ്രഭാകര പിഷാരോടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഓൺലൈൻ ആയി 25/04/20024 , 10AM നു  കൂടി.
അച്ചുണ്ണി പിഷാരടിയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങിയ യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ശ്രീ കെ പി സുരേഷ് കുമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
ശ്രീ കെ പി ഗോപാല പിഷാരടി പുരാണ പാരായണം നടത്തി.
മുണ്ടൂർ അനുപുരത്ത് പിഷാരത്ത് എ. പി മാലതി പിഷാരസ്യര്‍, ആറങ്ങോട്ടു പിഷാരത്ത് ഉഷ പിഷാരസ്യാർ, കുത്തനൂർ നടുത്തറ പിഷാരത്ത് ശ്രീദേവി പിഷാരസ്യർ(വേശ)നെല്ലംപാനി പിഷാരത്ത് അപ്പു എന്നിവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
തുടർന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ കണക്കും, പ്രസിഡണ്ട് സമാജമന്ദിരത്തിലെ കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.
ശ്രീ കെ പി ഗോവിന്ദന്റെ നന്ദിപ്രകടത്തോടെ യോഗം അവസാനിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *