ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖാ വാർഷികത്തിന് തുടക്കമായി

ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ വാർഷികത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടക്കമായി.

രാവിലെ 11 മണിക്ക് പൊതു സമ്മേളനം ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ ചെയർ പേഴ്സൺ ശ്രീമതി സോണിയ ഗിരി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വഴിയേ…

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *