ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി പിഷാരസ്യാരുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ജില്ലാ കളക്ടർ

സ്ത്രീ സാക്ഷരത, വോട്ടിംഗ് സാക്ഷരതയിലൂടെ” എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന സെമിനാറിൽ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ഐ.എ.എസ്  86 വയസ്സായ നിലമ്പൂർ ചക്കാലത്ത്‌ ജീവൻ പ്രകാശ്‌ പിഷാരത്തെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി പിഷാരസ്യാരുടെ കാൽ തൊട്ട് വന്ദിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടി.

സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ പ്രകാശ് ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി പിഷാരസ്യാർ.

വാർത്ത വായിക്കാം.

5+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *