യു. എ. ഇ. ശാഖ 2022 ഒക്ടോബർ മാസ യോഗം

യു. എ. ഇ. പിഷാരോടി സമാജം ഒക്ടോബർ മാസത്തെ യോഗം ശ്രീ ശ്രീക്കുട്ടന്റെ വസതിയിൽ വച്ച് 23-10-2022 ഞായറാഴ്ച 4 മണിക്ക് ചേർന്നു. കുമാരി അനുഷ്ക രമേഷ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി. ആതിഥേയൻ എല്ലാവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ഗീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അടുത്തിടെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതു കൊണ്ടും പുതിയ ആളുകൾക്ക് മുന്നോട്ടു വരാനുള്ള വിമുഖത കൊണ്ടും വാർഷിക ആഘോഷം നടത്തുന്നതിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നും, പകരം ഒരു പിക്നിക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം യോഗം കൂടിയാലോചിച്ചു. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പിന്നീടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു.

നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിയ ശ്രീ നാരായണൻ ശ്രീമതി ജയശ്രീ നാരായണൻ, ശ്രീമതി ഇന്ദിരാമണി, ശ്രീമതി കെ. പി. സത്യഭാമ എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം യോഗത്തെ ധന്യമാക്കി.

തുടർന്ന് ഏവരും പരസ്പരം ദീപാവലി ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും മധുരം പങ്ക് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത മാസത്തെ യോഗം ശ്രീ പി. ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ വസതിയിൽ വച്ച് കൂടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശ്രീമതി സരയു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആതിഥേയനും കുടുംബത്തിനും യോഗത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *