ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ 2023 ജനുവരി മാസ യോഗം

ശാഖയുടെ 2023 ജനുവരി മാസത്തെ കുടുംബയോഗം 29-01-23 ഞായറാഴ്ച 3 PMനു മാപ്രാണം പുത്തൻ പിഷാരം ശാസ്താനിവാസിൽ, സി.ജി. മോഹനന്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് കൂടി.

ശ്രീമതി പുഷ്പാ മോഹനന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു.
ഗൃഹനാഥൻ യോഗത്തിന് എത്തി ചേർന്ന മെംബർമാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസക്കാലയളവിൽ അന്തരിച്ച സുദായ അംഗങ്ങൾക്കും, മറ്റും മരണപ്പെട്ടവർക്കും മൗന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യക്ഷ ശ്രീമതി മായാ സുന്ദരേശ്വരൻ തന്റെ ഉപക്രമ വാക്കുകളിൽ സർഗ്ഗോത്സവം ഭംഗിയായി നടന്നതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സർഗ്ഗോത്സവത്തിൽ ശാഖയുടെ കലാപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും ധന സഹായം ചെയ്ത് തന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചു.

സെക്രട്ടറി സി.ജി. മോഹനൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ കെ.പി. മോഹൻദാസ് തയ്യാറാക്കിയ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളും യോഗം പാസ്സാക്കി.

സമാജം ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സർഗ്ഗോത്സവത്തിന്റെ അവലോകന യോഗത്തിലെ വിവരങ്ങൾ സെക്രട്ടറി പങ്കു വെച്ചു .

ശ്രീ രാജൻ പിഷാരോടിയും മുൻ തുളസിദളം മാനേജർ പി. മോഹനനും ഗുരുവായുർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണനും ശാഖാ പ്രസിഡണ്ടും ചേർന്ന് സർഗ്ഗോത്സവത്തിന്റെ കലാ പരിപാടികളിൽ ശാഖയിൽ നിന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സർഗ്ഗോത്സവ കമ്മിറ്റി അയച്ചു തന്ന പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നൽകി.

2022-23 വർഷത്തെ ശാഖയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം 2023 ഏപ്രിൽ മാസം 9 നു നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനു വേണ്ട നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ യോഗം സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടത്തി.

ക്ഷേമ നിധി നടത്തി.

ഇന്നത്തെ കുടുംബ യോഗത്തിന് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും യോഗത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്ന നല്ല മനസ്സുകൾക്കും ജയശ്രീ മധു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
യോഗം 5.30 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു .

സെക്രട്ടറി
ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *