ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ 2024 ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം

ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖയുടെ 2024 ഏപ്രിൽ മാസ കുടുംബയോഗം 18-04-24 7PMനു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി കൂടി. ശ്രീമതി ചന്ദ്രമതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു. യോഗത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സെക്രട്ടറി സ്വാഗതം ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസക്കാലയളവിൽ അന്തരിച്ച സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും , നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർക്കും മൗന പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അദ്ധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിൽ ശ്രീമതി മായാ സുന്ദരേശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ നേർന്നു .കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകളുക്കും, പുരസ്ക്കാരങ്ങൾക്കും ശാഖയുടെ പേരിൽ പ്രസിഡണ്ടു് അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. സെക്രട്ടറി സി.ജി.മോഹനൻ അവതരിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മിനിട്ട്സും ട്രഷറർ മോഹൻ ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച 2023 – 24 ( ഒരു വർഷത്തെ) ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വരവ്, ചിലവ് കണക്കുകളും യോഗം പാസ്സാക്കി. എക്സ് ക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയുടെ Approval കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടും , കണക്കുകളും അയച്ചു കൊടുക്കു വാൻ യോഗം ട്രഷററെ ചുമതലപ്പെടുത്തി
ശാഖയുടെ വാർഷികം അംഗങ്ങളുടെയും , കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സൗകര്യം കണക്കിൽ എടുത്ത് സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ നടത്തുവാൻ ധാരണയായി. തിയ്യതി, സ്ഥലം , മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ മെയ് മാസത്തിലെ കുടുംബ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുവാനും ധാരണയായി .
പുതിയ ക്ഷേമനിധി ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ട്രഷറർ യോഗത്തിൽ പങ്കു വെച്ചു.
പി. മോഹനൻ തൻ്റെ വാക്കുകളിൽ 2024 വർഷം തൊട്ട് L .P & U .P സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്‌കോളർഷിപ്പ് വഴി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ കാര്യം എക്സ്ക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം തുടർ നടപടികൾ ചെയ്യുവാനായി സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി .
മാപ്രാണം പുത്തൻ പിഷാരത്ത് ശ്രീ മുരളി പിഷാരോടിയുടെ നന്ദിയോടെ യോഗം 8.30 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *