ചൊവ്വര ശാഖ 2024 ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം

ചൊവ്വര ശാഖയുടെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ യോഗം 28-04-24നു 3.30 PMന് ചൊവ്വര ശ്രീ C. സേതുമാധവന്റെ വസതി, സുരഭിയിൽ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ K. വേണുഗോപാലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ശ്രീമതി ലത ഹരിയുടെ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന, നാരായണീയ പാരായണം എന്നിവയോടെ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീമതി ബിന്ദുവിന്റെയും (രാരുപുരം പ്രകാശന്റെ ഭാര്യ ) മറ്റു സമുദായ അംഗങ്ങളുടെയും വിയോഗ സ്മരണയിൽ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഗൃഹനാഥൻ ശ്രീ സേതുമാധവൻ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരെയും യോഗത്തിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തു. അദ്ധ്യക്ഷൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ശാഖ വാർഷികത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ശ്രീ വിജയൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ റിപ്പോർട്ട്‌ ശ്രീ വിജയനും കണക്കുകൾ ശ്രീ മധുവും വായിച്ചതു യോഗം പാസ്സാക്കി. ക്ഷേമനിധി നറുക്കെടുപ്പും നടത്തി. ശ്രീ K. P. രവിയുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം സമാപിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *