ചൊവ്വര ശാഖ 2021 ജനുവരി മാസ യോഗം

ചൊവ്വര ശാഖയുടെ ജനുവരി മാസത്തെ യോഗം 30-01-21 ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ K വേണു ഗോപാലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ശ്രീ ദിവാകരപിഷാരോടിയുടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച പുതിയേടം പിഷാരത്തെ ശ്രീ വേണുഗോപാലിനും മറ്റ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ അന്തരിച്ചവരുടേയും പേരിൽ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

ശ്രീ K N വിജയൻ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരേയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ശാഖാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു കിട്ടുവാനുള്ള വരിസംഖ്യകളുടെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതാത് പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ശ്രി മധു , വിജയൻ, ഹരി എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ശ്രീ ഭരതൻ(മുംബൈ), ഹരികൃഷ്ണപിഷാരോടി, രവി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.

കുമാരി രുദ്ര, ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു.

ശ്രീ രവിയുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം സമാപിച്ചു.

1+

One thought on “ചൊവ്വര ശാഖ 2021 ജനുവരി മാസ യോഗം

  1. Chowara ശാഖയുടെ ഈ മാസത്തെ മീറ്റിംഗ് വിജയപ്രദമായി നടത്തിയതിൽ ഞാൻ ശാഖാങ്ങാൻകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു 🌹

    1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *