കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-8

മുതിർന്നവർക്കൊരു ചിത്രരചനാ മത്സരം

എട്ടാം ദിനം നമുക്കു മുമ്പിൽ ചിത്രവുമായെത്തുന്നത്

കെ സി മധുസൂദനൻ പിഷാരോടി
52 വയസ്സ്
പുത്തൻ പിഷാരം, പുല്ലൂറ്റ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ശാഖ


 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *