കോങ്ങാട് ശാഖ 2023 മാർച്ച് മാസ യോഗം

പിഷാരടി സമാജം കോങ്ങാട് ശാഖയുടെ മാർച്ച് മാസത്തെ യോഗം 12-03-2023 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ശ്രീ എം പി ഹരിദാസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഓൺലൈനായി കൂടി. യോഗത്തിൽ പത്തോളം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
യോഗത്തിൽ ശ്രീ കെ പി ഗോപാലകൃഷ്ണ പിഷാരോടി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി. ശ്രീ കെ പി രാമചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു

പാലക്കാട് മുൻ ശാഖ പ്രസിഡണ്ട് രാമചന്ദ്ര പിഷാരോടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

കേന്ദ്ര ഭരണസമിതി യോഗത്തിലെ തീരുമാനം പ്രകാരം അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ ലിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് ശ്രീ അച്ചുണ്ണി പിഷാരോടിയുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം അവസാനിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *