ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ 2024 ജനുവരി മാസ യോഗം

ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖയുടെ 2024 ജനുവരി മാസത്തെ കുടുംബയോഗം 21/1/24, ഞായറാഴ്ച 3.30PMനു മാപ്രാണം പുത്തൻ പിഷാരത്ത് ശ്രീ പി. എൻ ഹരികുമാറിൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് കൂടി.  ശ്രീമതി സ്മിത ഹരികുമാറിന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു. കുടുംബനാഥൻ യോഗത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഗൾഫിൽ നിന്ന് അവധിയിൽ വന്ന സമയമായതു കൊണ്ട് സമാജാംഗങ്ങളെ നേരിൽ കാണുവാനും ആശയ വിനിമയം നടത്തുവാനും സാധിച്ചതിൽ  സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി.

കഴിഞ്ഞ മാസക്കാലയളവിൽ അന്തരിച്ച ശാഖാ അംഗം രാജേഷിൻ്റെ അമ്മ ചെങ്ങാനിക്കാട്ട് പിഷാരത്ത് സുഭദ്ര പിഷാരസ്യാർക്കും മറ്റു സമുദായാംഗങ്ങൾക്കും യോഗം ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അദ്ധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിൽ ശ്രീമതി മായാ സുന്ദരേശ്വരൻ ഈ മാസത്തെ കുടുംബ യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിലും , ഡിസംബർ  29, 30 തിയ്യതികളിൽ നടത്തപ്പെട്ട ജ്യോതിർഗമയ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നതിലും, കൊച്ചിൻ രാജകുടുംബം സുവർണ്ണ മുദ്ര നൽകി ആദരിച്ച പ്രശസ്ത തിമില വിദ്വാൻ പെരുവനം കൃഷ്ണ കുമാറിനും, മറ്റ് പുരസ്ക്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും കിട്ടിയ ശ്രേയ, ആദിത്യ കൃഷ്ണൻ, അശ്വതി കൃഷ്ണ കുമാറിനും അഭിനന്ദനങ്ങളും, ആശംസകളും രേഖപ്പെടുത്തി. സെക്രട്ടറി സി.ജി.മോഹനൻ അവതരിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മിനിട്ട്സും ട്രഷറർ മോഹൻ ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച വരവ്, ചിലവ് കണക്കുകളും യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

ജ്യോതിർഗമയയിൽ പങ്കെടുത്ത ശാഖയിലെ അനുശ്രീ ഹരികുമാറും & ആദിത്യ ഹരികുമാറും പ്രോഗ്രാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു. ക്ഷേമ നിധി നടത്തി. ക്ഷേമ നിധി ഫിബ്രുവരി മാസത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന വിവരം ട്രഷറർ അറിയിച്ചു. അടുത്ത ക്ഷേമനിധി ഏപ്രിൽ മാസം തുടുങ്ങുവാനും അതിന് വേണ്ട നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ യോഗം സെക്രട്ടറിയെയും, ട്രഷററെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. ക്ഷേമനിധി യുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

യോഗത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ വിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തന്ന ഹരികുമാർ സ്മിത കുടുംബത്തിനു ബാലകൃഷ്ണ പിഷാരോടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി യോഗം 5.30നു അവസാനിച്ചു.
സെക്രട്ടറി
സമാജം
ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *