ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ 2022 ഡിസംബർ മാസ യോഗം

ശാഖയുടെ ഡിസംബർ മാസത്തെ കുടുംബയോഗം 17-12-22 ന് ( ശനിയാഴ്ച) 3.30PMനു ഇരിങ്ങാലക്കുട വടക്കേ പിഷാരത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വസതിയിൽവെച്ച് കൂടി.

ശ്രീമതി റാണി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു. കുടുംബനാഥൻ യോഗത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മെംബർമാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസക്കാലയളവിൽ അന്തരിച്ച സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും മൺമറഞ്ഞ മറ്റ് ഉള്ളവർക്കും ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിച്ചു.

ലീവിൽ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള മുബൈ ശാഖാ അംഗം കല്ലങ്കര പിഷാരത്ത് ജയശ്രീ അതിഥിയായി മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

അദ്ധ്യക്ഷ ശ്രീമതി മായാ സുന്ദരേശ്വരൻ തന്റെ ഉപക്രമത്തിൽ ഡിസംബർ മാസം 24ാം തിയ്യതി നടത്തുവാൻ പോകുന്ന സർഗ്ഗോത്സവം 2022 വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ എല്ലാ മെംബർമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്നും ശാഖയിൽ നിന്നും പരമാവധി കുടുംബാംഗങ്ങളും സർഗ്ഗോത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു .

ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വളരെയധികം മെംബർമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സന്നിഹിതരായതിൽ പ്രസിഡണ്ട് സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു

സെക്രട്ടറി സി.ജി.മോഹനൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും, ട്രഷറർ മോഹൻദാസ് കെ.പി തയ്യാറാക്കിയ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളും യോഗം പാസ്സാക്കി. സർഗ്ഗോത്സവത്തിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. സംഭാവനകൾ നൽകാത്തവർ എത്രയും വേഗം എത്തിച്ചു തരണമെന്നും സെക്രട്ടറി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

സർഗ്ഗോത്സവത്തിന്റെ ON LINE meeting ന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രസിഡണ്ട് യോഗത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു.

സർഗ്ഗോത്സവം 2022 ന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെ ചിലവുകൾക്കായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ ആദ്യ ഗഡു ആയ രൂപ 25,000 അയച്ചു കൊടുത്തതായും ബാക്കി പണം സർഗ്ഗോത്സവത്തിന് മുമ്പ് കൊടക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. സർഗ്ഗോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ശാഖയിൽ നിന്നും വേണ്ട യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയതായും സെക്രട്ടറി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. ശാഖ നടത്തുവാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഭാസിരാജ് വിശദീകരിച്ചു. ശ്രീമതി റാണി രാധാകൃഷണൻ ശാഖയിൽ നിന്നും മെഗാതിരുവാതിരയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒന്നിച്ച് പ്രാക്ടിസ് തുടങ്ങിയ വിവരവും പങ്കുവെച്ചു.

ക്ഷേമനിധി നടത്തി.

ശ്രീ രാജൻ പിഷാരോടി യോഗത്തിന് എത്തിയ മെംബർമാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും യോഗത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ രാധാകൃഷ്ണൻ കുടുംബത്തിനും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.
യോഗം 5.45 PM ന് അവസാനിച്ചു.

സെക്രട്ടറി
പിഷാരോടി സമാജം
ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖാ

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *