മുംബൈ ശാഖയുടെ 40 മത് വാർഷിക പൊതുയോഗം

പിഷാരോടി സമാജം മുംബൈ ശാഖയുടെ 40 മത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 24-07-2022 രാവിലെ 11 മണിക്ക് വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടത്തി.

ശാഖാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ എ പി രഘുപതി അദ്ധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിൽ 36 ഓളം അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

ശ്രീമതി രാജേശ്വരി പ്രമോദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങിയ യോഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ അന്തരിച്ച സമുദായാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

പ്രസിഡണ്ട് യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സ്വാഗതമാശംസിച്ചു. സമാജം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

തുടർന്ന് സഭാ നടപടികളായ മുൻ യോഗ റിപ്പോർട്ട് അവതരണം, ശാഖയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരണം എന്നിവ സെക്രട്ടറിയും കണക്കവതരണം ഖജാൻജിയും നിർവ്വഹിച്ചു. യോഗം അവയെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു.

2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഇന്റെണൽ ഓഡിറ്ററായി ശ്രീ കെ ഭരതന്നെ (അണുശക്തി നഗർ) തിരഞ്ഞെടുത്തു.

2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റർ ആയി മെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ & കമ്പനിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

കോവിഡ് മഹാമാരി വിട്ടൊഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ശാഖയുടെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ നാടത്തു ന്നതിനെ പറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും പങ്കെടുക്കുന്ന കലാകാരൻമാരുടെയും കലാകാരികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുകയും ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഓഫ് ലൈൻ ആയി നടത്തുന്നതിനെ അനുകുലിച്ചതു കൊണ്ട് ഈ വർഷം ഓഫ് ലൈൻ ആയി നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന കലാവിഭാഗത്തിന്റ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് അപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്ഥലവും ദിവസവും നിശ്ചയിച്ച് അടുത്ത ഭരണ സമിതി യോഗത്തിൽ അറിയിക്കുവാൻ കലാ വിഭാഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി

ശാഖ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഖജാൻജി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷവും ആവശ്യമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.

സമാജം വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന രാമായണ പാരായണവും ഡിസമ്പർ മാസത്തിൽ തൃശൂരിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന യുവജനോത്സവം എന്നിവയെ പറ്റി വെബ് അഡ്മിൻ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

കേന്ദ്രം നടത്തിവരുന്ന സെൻസ്സസ്സിൽ ഇനിയും പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് ഗുഗിൾ ഫോം വീണ്ടും അയച്ചു തരുന്നതാണെന്നും അവ പൂരിപ്പിച്ച് അതിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് യോഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

പെൺഷൺ ഫണ്ടിന് മുംബൈശാഖയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച വമ്പിച്ച പ്രതികരണം തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അതിലേക്ക് ആവും വിധം സംഭാവനകൾ നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന് അംഗങ്ങളോട് യോഗം അപേക്ഷിച്ചു.

തുടർന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ നന്ദി പ്രകാശനത്തോടെ 12 മണിയോടെ യോഗം സമാപിച്ചു.

2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *