മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നോട്ടീസ്

പിഷാരോടി സമാജം എഡ്യൂക്കേഷണൽ & വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 2 ന് തൃശൂർ സമാജം ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്. പങ്കെടുക്കുക. വിജയിപ്പിക്കുക

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് കാണുക.

ജനറൽ സെക്രട്ടറി
കെ പി ഹരികൃഷ്ണൻ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *