ശ്രവണക്ക് Jaycee Glitz അവാർഡ്

ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ, തൃശൂർ നൽകുന്ന ജെയ്‌സീ ഗ്ലിറ്റ്‌സ് അവാർഡ് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രവണക്ക് ലഭിച്ചു.

സിനിമാ രംഗത്തെ ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിനേത്രി എന്ന നിലക്ക് ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ചാണ് ശ്രവണയ്ക്ക് അവാർഡ്.

ജനുവരി 3 നു ശോഭ സിറ്റിയിലെ ക്ലബ് ഹൌസിൽ വെച്ച് നടന്ന അവാർഡ് നൈറ്റ് ചടങ്ങിലാണ് അവാർഡ് നൽകിയത്.

ശ്രവണക്ക് പിഷാരോടി സമാജത്തിന്റെയും വെബ് സൈറ്റിന്റേയും തുളസീദളത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

7+

4 thoughts on “ശ്രവണക്ക് Jaycee Glitz അവാർഡ്

  1. Well done, Shravana…
    Congratulations on winning the glorious award! Wishing you for more great success in future! God bless you.

    0
  2. Congratulations Shravana for the great achievement.. Also wish you all the best for your future.. Keep going..

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *