കഥ കേൾക്കാം, മൂന്നാമതൊരാളായി

-മുരളി മാന്നനൂർ

 

മലയാളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും സുവർണ്ണ കഥകളിലൊന്നായി എം കൃഷ്ണൻ നായർ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥ.

ലോക കഥകള്‍ക്കൊപ്പം വെക്കാന്‍ ഈ ഒരൊറ്റ കഥ മതി എന്ന് ടി. പത്മനാഭന്‍ വാഴ്ത്തിയ, ലോകത്തെ മികച്ച പത്തുകഥകളിലോന്നായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥ.

വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു കഥ.

അതെ, മൂന്നാമതൊരാള്‍.

മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥയായ “മൂന്നാമതൊരാള്‍” നമുക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾക്കാം.
ഡെയ്‌ലി ന്യൂസ്‌ വായനാലോകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ കേൾക്കാം.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *