വൈഷ്ണവ് പിഷാരോടിയുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും “കുട്ടൻ” ഷോർട്ട് ഫിലിം യുട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തു

ചൊവ്വര ശാഖയിലെ എടനാട് പിഷാരത്ത് രാജൻ പിഷാരോടിയുടെയും Dr ഹേമ രാജന്റെയും മകൻ വൈഷ്ണവ് പിഷാരോടിയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന്  നിർമ്മിച്ച “കുട്ടൻ” ഷോർട്ട് ഫിലിം യുട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തു.

ചൊവ്വര ശാഖയിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വിരിഞ്ഞ ഒരു ഷോർട് ഫിലിമാണ്. ഇതിൽ മുത്തച്ഛന്റെ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശാഖയുടെ ഭരണ സമിതി അംഗമായ ഹരി എടനാടാണ്. വൈശാഖ്, വൈഷ്ണവ് പിഷാരോടി എന്നിവരും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എടനാട് പിഷാരത്തുവെച്ചാണ് ഈ ഷോർട് ഫിലിമിൻ്റെ കുറെ ഭാഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5+

One thought on “വൈഷ്ണവ് പിഷാരോടിയുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും “കുട്ടൻ” ഷോർട്ട് ഫിലിം യുട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *