തൃപ്പാദപൂജ 2019

– മുരളി മാന്നനൂർ

 

 

ശബരിമല മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ വരിക്കശ്ശേരി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ 2018 -19 ലെ ഒരു വർഷത്തെ ശബരിമല ഏകാന്ത വാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു സംഗീത ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ആണ് ഈ വീഡിയോ.

സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ.


അച്ഛൻ: വല്ലപ്പുഴ കിഴീട്ടിൽ പിഷാരത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിഷാരോടി
അമ്മ: കുറവൻക്കുന്ന്  പിഷാരത്ത് നിർമ്മല പിഷാരസ്യാർ

2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *