കോങ്ങാട് ശാഖ 2023 ഫെബ്രുവരി മാസ യോഗം

കോങ്ങാട് ശാഖയുടെ ഫെബ്രുവരി മാസ യോഗം 10-02-2023 വെള്ളിയാഴ്ച 1 30PMന് ശാഖാ മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് ശാഖാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ കെ. പി. പ്രഭാകര പിഷാരോടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു. ശ്രീ ടി പി രാജകുമാറിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങിയ യോഗത്തിൽ 28 ഓളം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ശ്രീ. അച്യുതാനന്ദൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരം നേടിയ തിപ്പിലിശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറെ പിഷാരത്ത് അരവിന്ദ പിഷാരോടിയെ (കൃഷ്ണനാട്ടം കളിവേഷം)അനുമോദിച്ചു.

ഗോവിന്ദപുരത്ത് പിഷാരത്ത് കെ.ബി. ഹരിദാസൻ, അനുപുരത്ത് പത്മിനി പിഷാരസ്യാർ എന്നിവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ സർവ്വശ്രീ കെ പി രാമചന്ദ്രൻ പിഷാരോടി, മുരളീധരൻ, ടി പി രാജകുമാർ, പ്രഭാകര പിഷാരോടി, അച്യുതാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും മൗന പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് അദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രഭാകര പിഷാരോടിയുടെ ഉപക്രമ പ്രസംഗത്തിനുശേഷം സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഗീത കെ.പി റിപ്പോർട്ടും, ട്രഷറർ കണക്കും, സമാജ മന്ദിരത്തിന്റെ കണക്ക് ശ്രീ കെ.പി അനിൽ കൃഷ്ണനും അവതരിപ്പിച്ചത് യോഗം അംഗീകരിച്ചു പാസാക്കി.

സംഘടന ചർച്ചയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ശ്രീ. കെ പി.ഗോവിന്ദ പിഷാരോടിയുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം അവസാനിച്ചു.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *