ഗുരുവായൂർ ശാഖ 2024 ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം

ശാഖയുടെ ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം 11-04-24 നു സെക്രട്ടറി എം പി രവീന്ദ്രന്റെ ഭവനം, ശ്രേയസ്സിൽ വെച്ച് 4 PMനു കൂടി.

കുടുംബനാഥൻ എം പി രവീന്ദ്രൻ ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ശ്രീരേഖ അഭിലാഷിന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു. ഈയിടെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ സമുദായാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

ശാഖാ പ്രസിഡണ്ട് ഐ പി വിജയലക്ഷ്മി ശാഖയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുവാൻ മുൻകൈ എടുത്ത സെക്രട്ടറി എം പി രവീന്ദ്രനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഒരു വിധം എല്ലാ അംഗങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ സന്തോഷമറിയിച്ചു.
സെക്രട്ടറി വാർഷിക പൊതുയോഗ റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ പൊതുയോഗ ശേഷമുള്ള കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ബാങ്കിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി ഇടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് നിർമ്മല പരസ്പര സഹായനിധി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി. അടുത്ത നിധി എന്ന് നടത്തണമെന്നതിനെപ്പറ്റി നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിധി അവസാനിച്ച ശേഷം മാത്രം തുടങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

സെക്രട്ടറിയുടെ നന്ദിപ്രകാശനത്തോടെ യോഗം 5 1/2യ്ക്ക് സമാപിച്ചു.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *