സമാജം ചിത്രകലാ പ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നു

ചിത്രകലയിൽ അഭിരുചിയുള്ളവർക്കായി നവംബർ 28നു പിഷാരോടി സമാജം ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ അവാർഡ് വിതരണ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചിത്രകലാ പ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നു.

10 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക. A-2, A-3 സൈസ് അളവിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കണം ഇതിനായി ഒരുക്കേണ്ടത്.

പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രദർശനത്തിനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നവംബർ 25ന് മുമ്പേ സമാജം ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7304470733 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ജന. സെക്രട്ടറി

1+

2 thoughts on “സമാജം ചിത്രകലാ പ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നു

  1. അച്യുതപിഷാര ടിക്ക് സാമൂചിതമായ യാത്രയയപ്പു നൽകിയ കേന്ദ്രഭാരവാഹികൾക്കു അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0
  2. കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രകലാപ്രദർശനത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന പിഷാരടി സമാജം ഭാരവാഹികൾക്കു അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *