അംഗവൈകല്യമുള്ള എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു

വ്യക്തിയാണ്, ശരീരഘടനയല്ല – അംഗവൈകല്യമുള്ള എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് news.careers360 എന്ന മാസികയിൽ വന്ന ലേഖനം.

https://news.careers360.com/neet-counselling-mbbs-admission-medical-college-admission-kerala-gmc-kottayam-disability-pwd-quota

MBBS നാലാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അർച്ചന മഞ്ഞളൂർ പിഷാരത്ത് വിജയൻറെയും ശുകപുരത്ത് പിഷാരത്ത് ദേവിയുടെയും മകളാണ്.

 

3+

One thought on “അംഗവൈകല്യമുള്ള എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *