അമൃത ദാസിന് രണ്ടാം റാങ്ക്

അമൃത ദാസ് Integrated MSc ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിൽ കോയമ്പത്തൂർ അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.

മക്കരപ്പറമ്പ് കൈരളിയിൽ എ പി രാമദാസിന്റെയും രമ്യ പി ജി യുടെയും മകളാണ് അമൃത ദാസ്.

അമൃതക്ക്‌ പിഷാരോടി സമാജത്തിൻ്റേയും, വെബ്സൈറ്റിൻ്റേയും തുളസീദളത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

22+

9 thoughts on “അമൃത ദാസിന് രണ്ടാം റാങ്ക്

  1. Congratulations to Amrutha Das and her parents too. Keep it up in future studies and assignments.

    0
  2. Congratulations to Amritha Das on the educationsl excellence with second rank. Best wishes for your future endeavours.

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *