ഷാരത്തെ അടുക്കള

ഷാരത്തെ അടുക്കള” രുചിഭേദങ്ങളുടെ അറിവുകൾ തേടാനും, നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഇടമാണ്.

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ ചേർക്കാം.

ചാനലുകൾ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടേതായ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ , പാചക വിഡിയോകൾ എന്നിവയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘു വിവരണവും അയച്ചു തന്നാൽ അവ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

ഈ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിവരങ്ങളും വിഡിയോയും(വിഡിയോകൾ മൗലികമായിരിക്കണം) അയക്കേണ്ട വിലാസം mail@pisharodysamajam.com

ഷാരത്തെ അടുക്കളയിൽ സസ്യാഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം അനുവദനീയം.

കൂടാതെ ഈ ഷാരത്തെ അടുക്കള എന്ന പേജിനു നല്ലൊരു യോജിക്കുന്ന ചിത്രം അയച്ചു തന്നാൽ അത് ബാനർ ആയി ഇടുന്നതുമാണ്

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തതാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന പാചകക്കാരെയാണ്. അതിൽ ചിലർക്ക് സ്വന്തമായി യുട്യൂബ് ചാനലുകളും ഉണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ തൊട്ട് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും . അവരുണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ താഴെക്കാണാം


വിഭവങ്ങൾ


കറിവേപ്പിലച്ചോറ് by ധനലക്ഷ്മി രാമചന്ദ്രൻ
വെണ്ടക്ക അവിയൽ by Dhanalakshmi Ramachandran
Pizza without Oven by Anu
തനി നാടൻ മാങ്ങാപുളി by Anu

ബ്ലോഗുകൾ

അടുക്കളത്തളം http://bindukp2.blogspot.com/

9+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *