രാധ പിഷാരസ്യാർ

കൂത്താട്ടുകുളം ഇടയാർ ആനന്ദഭവനം പരേതനായ നാരായണ പിഷാരടിയുടെ ഭാര്യ രാധ പിഷാരസ്യാർ, 72 വയസ്സ്,(പുരമുണ്ടേക്കാട്ട് പിഷാരം, വട്ടംകുളം ) ഇന്ന് 07-01-2020 ന് നിര്യാതയായി.
മക്കൾ :രഞ്ജിത്ത്, രഞ്ജിനി (ഗ്രാമവികസന ബോർഡ് )
മരുമക്കൾ : ജിഷ, ദിനേശ് കുമാർ.
പേരക്കുട്ടികൾ : നവനീത്, കൃഷ്ണാനന്ദ്, വാണി കൃഷ്ണ

0

2 thoughts on “രാധ പിഷാരസ്യാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *