ടി.പി.അനുരാധ മലപ്പുറം ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ

ശ്രീമതി ടി.പി.അനുരാധ മലപ്പുറം ജില്ലാ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതയായി.

പഴയന്നൂർ തെക്കൂട്ട് പിഷാരത്ത് അനുരാധ പാതയ്ക്കര തെക്കെ പിഷാരത്ത് ടി.പി ഭരതൻറെ ഭാര്യയാണ്. ഇപ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണ സർവീസ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പെരിന്തൽമണ്ണ I SS ആർട്സ് കോളേജിൽ ടീച്ചറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ജില്ല ബാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്ടറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടി.പി.അനുരാധക്ക് ആശംസകൾ.

പിഷാരോടി സമാജത്തിന്റെയും വെബ്‌സൈറ്റിന്റേയും ആശംസകൾ

12+

5 thoughts on “ടി.പി.അനുരാധ മലപ്പുറം ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ

  1. മലപ്പുറം ജില്ല കൊ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനുരാധക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0
  2. അഭിനന്ദനങ്ങൾ . വളരെ സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത . പുതിയ പദവിയിൽ നന്നായി ശോഭിക്കാൻ കഴിയട്ടെ .

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *