അക്കിത്തം എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച മഷി മനുഷ്യസങ്കടങ്ങളുടെ കണ്ണീര് ആയിരുന്നു

അക്കിത്തം എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച മഷി മനുഷ്യസങ്കടങ്ങളുടെ കണ്ണീര് ആയിരുന്നു…

കവി പി പി രാമചന്ദ്രൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസമായ മഹാകവി അക്കിത്തത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, മനോരമ ദിനപത്രത്തിൽ.

ലേഖനത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇവിടെ വായിക്കാം.

Read more at: https://www.manoramaonline.com/literature/literaryworld/2020/10/15/pp-ramachandran-remembering-akkitham-achuthan-namboothiri.html

1995ൽ അദ്ദേഹം മഹാകവിയുമായി നടത്തിയ,  ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത അഭിമുഖത്തിന്റെ ലിങ്കും ഇവിടെ വായനക്കാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു.

 

1+

One thought on “അക്കിത്തം എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച മഷി മനുഷ്യസങ്കടങ്ങളുടെ കണ്ണീര് ആയിരുന്നു

  1. മാനേജ്മെന്റിൽ ഡോക്ടറെറ്റ് എടുത്ത ശാന്തിനാരായണന്‌ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *