കൊടകര ശാഖാ 2020 ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം – Cancelled

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 19/04/2020
3:00 pm - 6:30 pm

Categories


This meeting is cancelled due to complete lock down.

അടുത്ത യോഗം 2020 ഏപ്രിൽ 19 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്ക് കോടാലിയിൽ വല്ലച്ചിറ പിഷാരത്ത് ശ്രീ. വി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഭവനത്തിൽ ചേരുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *