സംയുക്ത ഭരണസമിതി യോഗം 24-11-2019

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 24/11/2019
9:30 am - 2:00 pm

Categories


എല്ലാ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധക്ക്….

പിഷാരോടി സമാജം PE&WS , PP&TDT, തുളസീദളം എന്നിവയുടെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടേയും ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും സംയുക്ത ഭരണസമിതി യോഗം 24/ 11/ 2019 ഞയറാഴ്ച രാവിലെ 9:30ന് സമാജം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാമചന്ദ്ര പിഷാരോടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ തൃശൂരിൽ സമാജം ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ്. അന്ന് ക്ഷേമനിധിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

എന്ന്
കെ പി ഹരികൃഷ്ണൻ
ജനറൽ സെക്രട്ടറി
പിഷാരോടി സമാജം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *