Chennai

No. of Members  44
Patron NIL
President P Karunakara Pisharody
Vice President NIL
Secretary P Jayarajan, 656, 27th Street, Korattur, Chennai-600080. Phone:044-26241596 Mob: 09500059346 email: pjkorattur@gmail.com
Jo. Secretary Bijoy Bhaskaran
Treasurer Ajit Krishnan, F140, 5th Street, Annanagar, Chennai – 600102 Ph: (044) 26263488 Email : pisha@md3.vsnl.net.in
0