ഇന്നത്തെ പിറന്നാളുകാർ

No items found.

പരിപോഷകർ

No items found.

Latest Updates

ചിത്ര രചന മത്സരം / Drawing Competition

നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവിന്റെ 150-ാം ജന്മവാർഷികമാണ് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 2 ന്. ഈ അവസരത്തിൽ സമാജം വെബ്‌സൈറ്റ് ഒരു ചിത്ര രചന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു....

Marriages

No items found.

Matrimonial

No items found.

Legends

No items found.

Shining Stars

No items found.

Famous

No items found.

Obituary

Chenganikkattu Pisharath Radha Pisharasiar

Chenganikkattu Pisharath Radha Pisharasiar, ( 84) , wife of Late Bheemanad Govinda Pisharody expired this...

Chakrapani Pisharody

Kunissery Pookkulangara Pisharath Chakrapani Pisharody, 90 yrs. expired today , 10-10-2019 morning at 12.10 am...

കൃഷ്ണൻകുട്ടി പിഷാരോടി

  പരക്കാട്ട് പിഷാരത്ത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി (മണി) പിഷാരോടി (84 വയസ്സ്)  ഇന്ന് O7-10 - 19 ന് നിര്യാതനായി. ഭാര്യ...

Parukutty Pisharasiar

Nellampani Pisharath Parukutty Pishariar , aged 87 expired on 07-10-2019 morning 12.50 am due to...

Literature

No items found.

Governing Council

No items found.