ശ്രീമതി വിജയ ഗോപിനാഥനു സപ്തതി ആശംസകൾ

വിജയ ഗോപിനാഥ്

23-05-2022

സൗപർണ്ണിക, കവളപ്പാറ പി ഓ, ഷൊറണൂർ
(പരേതരായ കൂറ്റനാട് പെരിങ്ങോട് വടക്കേ പിഷാരത്തെ മാലതി പിഷാരസ്യാരുടെയും കേശവൻ എമ്പ്രാന്തിരിയുടെയും മകൾ)
ഭർത്താവ്: കുളപ്പുള്ളി അന്തിമഹാകാളൻ കാവ് തെക്കേപ്പാട്ട് പിഷാരത്ത് പരേതനായ ടി പി ഗോപിനാഥൻ

സ്നേഹാശംസകളോടെ

മക്കൾ:

നാരായണൻ(ബാംഗ്ലൂർ),

വിജയ് ഗോപിനാഥൻ(ബാംഗ്ലൂർ)

മരുമക്കൾ:

ബീന പിഷാരോടി, ശ്രീമ

പേരക്കുട്ടികൾ:

അഭി പിഷാരോടി, നിരഞ്ജൻ

സഹോദരൻ: മോഹനൻ വി പി

3+

4 thoughts on “ശ്രീമതി വിജയ ഗോപിനാഥനു സപ്തതി ആശംസകൾ

  1. ശ്രീമതി വിജയ ഗോപിനാഥന്ന് സപ്തതി ആശംസകൾ

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *