തൃശൂർ ശാഖ പ്രസിഡണ്ട് കെ പി നന്ദകുമാർ അന്തരിച്ചു

തൃശൂർ ശാഖ പ്രസിഡണ്ട് കെ. പി. നന്ദകുമാർ(കാരുർ പിഷാരത്ത്), 72 വയസ്സ്, ലാവണ്യ, ഹിൽ ഗാർഡൻസ്, അഞ്ചേരി ഇന്ന് 28-09-2020നു രാവിലെ ‌ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു. PWD വകുപ്പിൽ നിന്നും എൻജിനീയർ ആയി വിരമിച്ച അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മുൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും ബെലോ റിവിഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും ആയിരുന്നു

ഭാര്യ: ലത
മക്കൾ: സത്യദേവ്, ആതിര
മരുമകൾ: രേവതി

സംസ്കാരം: പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

2+

12 thoughts on “തൃശൂർ ശാഖ പ്രസിഡണ്ട് കെ പി നന്ദകുമാർ അന്തരിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *