പഞ്ചാരി ടിക് ടോക്

തൃശൂര്‍ ജില്ലായുവജനോല്‍സവത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി രസകരമായ ടിക്ടോക്കുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

  • സമുദായത്തിലെ കഴിവുള്ള ആര്‍ക്കും ശാഖാഭേദമനൃേ പങ്കെടുക്കാം.
  • മുന്നേ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള,സിനിമാ,കോമഡി ക്ളിപ്പുകളോ,അല്ലെങ്കില്‍ സ്വയം അഭിനയിച്ചു റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തതോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
  • ദ്വയാര്‍ത്ഥ പ്രയോഗങ്ങള്‍,സഭൃമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങള്‍,സംഭാഷണങ്ങള്‍,മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നവ,രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക.
  • ടിക്ടോക്കില്‍ മല്‍സരമില്ല.അയച്ചു തരുന്നവയില്‍ ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനങ്ങള്‍ ഡിസംബര്‍ 28ന് തൃശൂര്‍ യുവജനോല്‍സവവേദിയിലെ സ്ക്രീനില്‍ ഇടവേളകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ടിക്ടോക്കുകള്‍ പേരും ഫോണ്‍ നമ്പറും സഹിതം ഡിസംബര്‍ 10ന് മുമ്പായി താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറില്‍ അയക്കുക.

രാജന്‍ സിത്താര
ഫോണ്‍ 9947264777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *