നിരഞ്ജന ആർ

നിരഞ്ജന ആർ
10 വയസ്സ്
പട്ടാമ്പി ഉപ ജില്ലാ കലോത്സവം
ഇനം – ഭരതനാട്യം -3rd A grade
ദേശഭക്തി ഗാനം – 2nd A grade
സ്‌കൂൾ: സി ജി എം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡീയം സ്‌കൂൾ
ക്ലാസ്സ്‌: 4
അച്ഛൻ: രഞ്ജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നടുവിൽ പിഷാരം, വാടാനാം കുറുശ്ശി
അമ്മ: രമ്യ രഞ്ജിത്ത്, മഹാദേവമംഗലം പിഷാരം
ശാഖ: പട്ടാമ്പി

To see the full list please click http://www.pisharodysamajam.com/school-kalolsvam/ page

5+

2 thoughts on “നിരഞ്ജന ആർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *