ഡോ. കെ ജെ യേശുദാസിന് മാലിനി മധുവിൻറെ പിറന്നാൾ സംഗീതോപഹാരം

-വിജയൻ ആലങ്ങാട്

 

ചൊവ്വര ശാഖയിലെ അംഗവും ആലുവ തോട്ടക്കാട്ടുകരയിൽ താമസിക്കുന്ന മാലിനിമധു, ഇന്ന് പിറന്നാൾ ദിനമാഘോഷിക്കുന്ന യേശുദാസിനു സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ഗാനാലാപനം.

2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *