ആകാശ് മദ്ദളം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു

0

കലാമണ്ഡലം ആകാശ് പിഷാരോടി. മുക്കാട്ടുകര.

Posted by Manojkumar Pisharath on Wednesday, 2 October 2019

മദ്ദളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പിഷാരടി ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു .

ആകാശ് പിഷാരടി, മുക്കാട്ടുകര പിഷാരം  ഒക്ടോബർ 2 ന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് .

ഹരിശ്രീ വാദ്യകലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രഥമ ആസ്വാദക പുരസ്ക്കാരം നേടിയ മുക്കാട്ടുകര പിഷാരത്ത് മനോജ് പിഷാരടിയുടെയും സിമിയുടെയും മകനാണ് കലാമണ്ഡലം മദ്ദളം വിദ്യാർത്ഥിയായ ആകാശ്

അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആകാശിനു നല്ലൊരു മദ്ദള വാദകനാവട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു

One thought on “ആകാശ് മദ്ദളം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *