കൂടിയാട്ടത്തിൽ അരവിന്ദ് പിഷാരോടിയുടെ അരങ്ങേറ്റം

13-08 -19 ന് ലക്കിടി കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം മാണി മാധവ ചാക്യാർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ വെച്ചു കൂടിയാട്ടത്തിൽ അരവിന്ദ് പിഷാരോടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

മാണി മാധവ ചാക്യാർ സ്മാരക ഗുരുകുലത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ആഷാഡോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ശൂർപ്പണാങ്കം കൂടിയാട്ടത്തിലാണ് അരവിന്ദ് “ലക്ഷ്മണനായി”  അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

ലക്കിടി വടക്കേ പിഷാരത്ത് ശിവനാരായണന്റെയും മതുപ്പുള്ളി പിഷാരത്ത് രാധികയുടെയും മകനാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ. അശ്വിൻ ആണ് ഏക സഹോദരൻ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *