മാതൃഭൂമി കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം

മുംബൈ ശാഖയിലെ കുമാരി കീർത്തന മുരളീധരനും ഗ്രൂപ്പും(കണ്ണൂർ ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ) അവതരിപ്പിച്ച മാർഗ്ഗം കളി മാതൃഭൂമി അഖില മുംബൈ കലോത്സവം ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.

മാതൃഭൂമി കലോത്സവം 2019 ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെ മത്സരങ്ങൾ ഡിസംബർ 07, 08 തിയ്യതികളിൽ ഡോംബിവലി ഈസ്റ്റിലെ കംബാൽപാഡയിലുള്ള മോഡൽ കോളേജിൽ വച്ച് നടന്നു.

ഇതിനു മുമ്പ് നോർത്ത് സോൺ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർ ആണ് ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയിൽ മത്സരിച്ചത്.

കുമാരി കീർത്തന വട്ടേനാട് പിഷാരത്ത് മുരളീധരൻറെയും പരക്കാട്ട് പിഷാരത്ത് രാജേശ്വരിയുടെയും മകളാണ്.

5+

6 thoughts on “മാതൃഭൂമി കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *