കരകൗശല നിർമ്മിതി മത്സരഫലം/Craft Competition Result

സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരുക്കിയ കരകൗശല നിർമ്മിതി മത്സരത്തിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാം സമ്മാനം: ശ്രീമതി മഞ്ജു രാജീവ്, മുംബൈ. മാങ്കുറ്റിപ്പാടത്ത് പിഷാരം.

ക്വിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ചുമർ അലങ്കാരം

രണ്ടാം സമ്മാനം: ശ്രീമതി ധനലക്ഷ്മി രാമചന്ദ്രൻ, ചെന്നൈ. കിഴക്കേപ്പാട്ട് പിഷാരം, പൊന്നാനി

വൂളൻ ടേബിൾ/ഫ്ലോർ മാറ്റ്

മൂന്നാം സമ്മാനം: ശ്രീമതി സംഗീത മഹേഷ്, ബാംഗ്‌ളൂർ. ഋഷിനാരദമംഗലം പിഷാരം.

Flower Vase – Reused plastic container. Decorated with water coloured tissue. Vase crown (petal design) made up of blue coloured clay. Red roses and leaves are made from coloured clay. Yellow roses are made from cotton cloth.

ഏഴോളം നിർമ്മിതികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. നിർമ്മിതികൾ അയച്ചു തന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. അവർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും നൽകുന്നതാണ്.

അവരുടെ നിർമിതികളും കാണാം

Karthika Sreekul – Woolen Sling Bag – Parakkad Pisharam, Eranakulam Sakha

 

Shilpa Sasi Santhosh –
Decorative items, ear rings etc – Eranakulam Sakha

 

Sruthy sreekumar , Kongad Sakha- Handicraft with used materials like Ice Cream sticks

 

Indira Raghupathi , Govindapuram Pisharam, Mumbai Sakha- Wall hanging -Craft out of used materials

 

സ്ത്രീകൾക്കായി മാത്രമൊരു മത്സരം.

കരകൗശല നിർമ്മിതി മത്സരം.

നിങ്ങളിലെ കലാചാതുരി പ്രകടിപ്പിക്കാനൊരവസരം. ഏതു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിതിയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. സൗന്ദര്യാത്മക രൂപഭംഗിക്ക് മാത്രമാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത്.

പത്തുവയസിനു മേൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെടുക്കാം.

നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ 2019 നവംബർ 30നുള്ളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ടുന്നതാണ്.

രാജൻ സിത്താര

KLIK / Sitharastudio

Kodakara
680684 Trichur, Kerala, India

 

അയക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പ്രസ്തുത സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ(എല്ലാ വശങ്ങളും കാണത്തക്കവിധം) ഞങ്ങൾക്ക് 07304470733 എന്ന വാട്ട്സ് ആപ്പ് നമ്പറിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതും സൃഷ്ടികൾ സമാജം ഉചിതമായ വേദിയിൽ പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

വെബ് ടിം.

4+

One thought on “കരകൗശല നിർമ്മിതി മത്സരഫലം/Craft Competition Result

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *