ഓർമകളിൽ ഷാരോടി മാഷ്

പാലൂർ പുത്തൻ പിഷാരത്ത് പരേതനായ രാഘവ പിഷാരോടി മാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് പ്രിയ ശിഷ്യൻ സുരേഷ് തെക്കേ വീട്ടിൽ മാതൃഭൂമി വാരിക 2012 ഒക്ടോബർ 14-20 യിൽ എഴുതിയ ലേഖനം അദ്ധ്യാപക ദിനത്തിൽ  ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

 

0

2 thoughts on “ഓർമകളിൽ ഷാരോടി മാഷ്

 1. കുലത്തൊഴിൽ ആയ കഴകം അല്ലാതെ pisharody സമുദായത്തിൽ കൂടുതൽ അധ്യാപക ജോലി ചെയ്യുന്ന വർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.അവർക്ക് എല്ലാം ഒരേ രൂപവും ഭാവവും സ്വഭാവവും ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
  ആദരാഞ്ജലികൾ…

  0
 2. പ്രകാശം പരത്തുന്ന വരികൾ.
  ഗുരു പറഞ്ഞപോലെ, നേരുള്ള നേരെയുള്ള എഴുത്ത്. അസാധാരണമായ വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ളയാളായി മാഷെ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു. അർഹിച്ച അംഗീകാരം കിട്ടാതെ കടന്നു പോയി. സുരേഷിന്റെ വരികളിൽ ഓർമ്മകളിൽ മാഷ് പുനർജനിച്ചു.
  അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

  0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *